Spotkanie starosty z biznesmenami

Data publikacji: 18 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na zaproszenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach starosta tarnogórski Józef Burdziak spotkał się w tym miesiącu z przedstawicielami największych firm, prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tarnogórskim. W dwugodzinnym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie IP-H, swoje oczekiwania i potrzeby przedstawili staroście przedstawiciele CHEMETU, TAGORU, FASERU, REMONDISA, firm VEOLIA Woda i VEOLIA Ciepło oraz firmy O&S.

Na zaproszenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach starosta tarnogórski Józef Burdziak spotkał się w tym miesiącu z przedstawicielami największych firm, prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tarnogórskim. W dwugodzinnym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie IP-H, swoje oczekiwania i potrzeby przedstawili staroście przedstawiciele CHEMETU, TAGORU, FASERU, REMONDISA, firm VEOLIA Woda i VEOLIA Ciepło oraz firmy O&S.
– Było to pierwsze i myślę że nie ostatnie takie spotkanie – mówi Klaudiusz Siwiec, prezes IP-H. – W dyskusji przedstawiliśmy cztery zagadnienia, które nas, przedsiębiorców, najbardziej interesują, a są to edukacja, komunikacja, administracja i ochrona środowiska.
W dziedzinie edukacji przedsiębiorcy postulują, aby oferta edukacyjna prowadzonych przez Powiat Tarnogórski szkół ponadgimnazjalnych była bardziej dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy, ponieważ pracodawcy oczekują, że będą mogli pozyskać odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy fachowców.
Przygotowujemy obecnie strategię rozwoju „Białego Śląska”, na terenie którego mamy 40 tysięcy firm, które potrzebują odpowiedniej kadry, dlatego oczekujemy od starosty konkretnych działań, abyśmy tu, na miejscu, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych mogli ją znajdować – mówi prezes Klaudiusz Siwiec. – W tej chwili 60 procent uczniów na terenie powiatu jest kształconych w szkołach ogólnokształcących a 40 procent w szkołach zawodowych i technikach, a powinno być odwrotnie – dodaje prezes.
– W odpowiedzi na ten postulat zaprosiłem przedstawicieli IP-H do włączenia się w prace nad strategią rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie tarnogórskim, powstającą obecnie w Biurze Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego – mówi starosta Józef Burdziak. – Pracownicy tego biura w najbliższym czasie skierują do przedsiębiorców ankiety, aby zdiagnozować, na jakich fachowców jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy w powiecie tarnogórskim.
Przedsiębiorcy postulowali także, aby w kontaktach z administracją samorządową nie byli traktowani jak petenci, lecz jak partnerzy. Oczekują, że ich sprawy będą załatwiane sprawnie, a czas oczekiwania na decyzje urzędowe zostanie skrócony. Oczekują też, że na stronie internetowej starostwa więcej miejsca poświęcone zostanie na promowanie przedsiębiorstw i ich inicjatyw, i bardziej wyeksponowane będą informacje przydatne przedsiębiorcom. Starosta zadeklarował, że ich oczekiwania zostaną uwzględnione.
Podczas spotkania w IP-H staroście Józefowi Burdziakowi towarzyszyła Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która przedstawiła możliwości refundacji kosztów tworzenia nowych miejsc pracy oraz korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
– Zaprezentowałem również firmom tarnogórskim opracowane przez Starostwo Powiatowe mapy terenów inwestycyjnych, zapoznałem ich z nieruchomościami powiatowymi przeznaczonymi do sprzedaży lub dzierżawy, zachęciłem do zainteresowania się możliwościami wydzierżawienia takich obiektów, jak pałac w Miedarach czy niektórych pomieszczeń w pałacu w Nakle Śląskim – mówi starosta. – Przedstawiłem również nasze plany dotyczące termomodernizacji budynków szkolnych i modernizacji pracowni w szkołach zawodowych z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W przygotowaniu tej prezentacji wspierała mnie Joanna Krawczyńska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem.
Do rozważenia, jak się okazało, pozostaje kwestia uczestnictwa powiatu tarnogórskiego w porozumieniu „Biały Śląsk”.
– Choć finansowy wkład powiatu tarnogórskiego w tworzenie strategii rozwoju „Białego Śląska” nie był możliwy ze względu na to, że w powiecie obowiązuje program naprawczy, warto pomyśleć o innych, bezkosztowych formach uczestnictwa powiatu tarnogórskiego w tej inicjatywie – mówi prezes Klaudiusz Siwiec.
Jeśli chodzi o kwestie dotyczące ochrony środowiska, przedsiębiorcy zrzeszeni w IP-H zachęcili Starostwo Powiatowe do uczestnictwa, w formie prezentacji, w konferencji ekologicznej i targach ekologicznych, które IP-H organizuje w dniach 15 – 16 marca wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zarówno starosta Józef Burdziak jak i prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Klaudiusz Siwiec mają nadzieję, że spotkania dyskusyjne tego typu, z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego i samorządu gospodarczego, będą się odbywały cyklicznie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz