W obronie naszego dziedzictwa

Data publikacji: 22 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta tarnogórski Józef Burdziak wysłał do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka pismo, w którym zwraca jego uwagę na fakt, że część terenów, o których komunalizację wystąpił wójt Zbrosławic, jest objęta wnioskiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Starosta tarnogórski Józef Burdziak wysłał do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka pismo, w którym zwraca jego uwagę na fakt, że część terenów, o których komunalizację wystąpił wójt Zbrosławic, jest objęta wnioskiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
– Podzielam obawy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, że po komunalizacji gmina Zbrosławice zechce sprzedać działki prywatnemu inwestorowi, na cele budowlane lub gospodarcze, co może spowodować, że zarówno te tereny, jak i znajdujące się na nich obiekty mogą zostać pozbawione ochrony – wyjaśnia starosta.
Marek Kandzia, prezes SMZT, w rozmowie i korespondencji ze starostą zwrócił uwagę na fakt, że już teraz wszystkie tereny wokół sztolni Fryderyk są w rękach spółki komandytowej, a dodatkowo czynione są starania o przejęcie kolejnych gruntów.
– Mamy obawy, że działki, o których komunalizację teraz stara się gmina Zbrosławice, zostaną sprzedane tej samej spółce, która dysponuje już prawami własności okolicznych gruntów, a nie zostaną przy tym zabezpieczone notarialnie drogi dojścia i dojazdu do dwóch ważnych atrybutów wpisywanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO – mówi Marek Kandzia. – Starostwo już wcześniej zgodziło się w rozmowach z nami, że będzie instytucją chroniącą ten teren. Jest to już zapisane w planie zarządzania i ochrony wysłanym do siedziby UNESCO w Paryżu. Rozpoczął się tam już proces weryfikacji naszego wniosku i nie byłoby dobrze zmieniać teraz prawa własności gruntów, dlatego staramy się zapobiec ich komunalizacji.

Wójt Zbrosławic wystąpił do wojewody o komunalizację 11 działek położonych na terenie gminy Zbrosławice a należących obecnie do Skarbu Państwa, w imieniu którego zarządza nimi Starostwo Powiatowe. Wniosek o komunalizację tych terenów nie zawierał jednak żadnej wzmianki o tym, że część z nich jest przedmiotem wniosku do UNESCO. Brakowało także innych ważnych informacji, a w opisie niektórych działek znalazły się nieścisłości.
Po analizie wniosku o komunalizację przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego i ustaleniu, że brakuje w nim istotnych informacji, wystosowałem pismo do Wojewody Śląskiego, w którym zwróciłem uwagę na kilka istotnych aspektów – mówi starosta Józef Burdziak. – Poinformowałem wojewodę, że część działek objętym wnioskiem wchodzi w skład „Parku w Reptach i doliny rzeki Dramy”, którego szczególny charakter został potwierdzony rozporządzeniem Wojewody Śląskiego już w 2002 roku. Ponadto fragmenty działek zajęte są przez rzekę Dramę, a nie jak napisano we wniosku o komunalizację, przez Strumień Czarnego Pstrąga. I, co najważniejsze, poinformowałem wojewodę, że działka nr 127/5 jest przedmiotem wniosku do UNESCO i jako taka powinna podlegać szczególnej ochronie.

Czy pismo starosty do wojewody może zapobiec komunalizacji tej działki? Tego nie wiadomo. Decyzja należy do wojewody. Ważne jest to, że otrzymał on od starosty informacje, które mogą go skłonić do uważnego przyjrzenia się tym terenom pod kątem konieczności zapewnienia im prawnej ochrony.

Call Now ButtonZadzwoń teraz