Powiatowy konkurs matematyczny SUDOKU

Data publikacji: 23 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nauczyciele matematyki i dyrekcja Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU. Patronat nad konkursem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.

Nauczyciele matematyki i dyrekcja Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU. Patronat nad konkursem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Konkurs polega na tym, że uczniowie rywalizują ze sobą rozwiązując zadania SUDOKU o różnym stopniu trudności. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie, szkolnym, w macierzystej szkole, powołany przez dyrektora nauczyciel matematyki typuje maksymalnie dwóch uczniów. Nauczyciel może typować uczniów na konkurs przeprowadzając eliminacje szkolne, z wykorzystaniem zadań udostępnionych przez organizatorów. Następnie – do 18 marca 2016 r. – powołany nauczyciel matematyki zgłasza wytypowanych uczniów na adres e-mailowy: wzs_bminkus@wp.pl podając: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę zespołu szkół lub szkoły.
Zgłoszenie ucznia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Nauczyciel zgłaszający uczniów otrzymuje e-mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie.
Drugi etap konkursu odbędzie się w auli Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 . Uczestnicy zgłaszają się o 11.40, przynosząc ze sobą ołówek, gumkę i czarny długopis.
Drugi etap polega na rozwiązaniu zadań konkursowych o różnym stopniu trudności. Etap ten trwa 90 minut. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rywalizują oddzielnie.
Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który uzyskał największą ilość punktów. Odpowiednio wyłania się 2 i 3 miejsce. Możliwe jest przydzielenie miejsc ex eaquo.
Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje tytuł „Mistrz SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego – szkoła ponadgimnazjalna” i odpowiednio „Mistrz SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego – gimnazjum”.
Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
Szczegółowych informacji udzielają nauczycielki matematyki z Wieloprofilowego Zespołu Szkół – Małgorzata Wesołek i Barbara Minkus.

Call Now ButtonZadzwoń teraz