Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

Data publikacji: 25 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konferencję na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w dniu 16 marca 2016 roku, w Kompleksie Zamkowym – Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Tarnowskich Górach.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konferencję na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w dniu 16 marca 2016 roku, w Kompleksie Zamkowym – Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Tarnowskich Górach.
Na konferencji zostaną poruszone kwestie związane z jej tematem. Między innymi będzie mowa o źródłach odnawialnych, zewnętrznych źródłach finansowania na proekologiczne inwestycje. Poruszone zostaną tematy oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz przedstawione zostaną rozwiązania dla wsparcia przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki , a także chcemy przedstawić ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przez przedsiębiorców.
Wydarzeniem towarzyszący dla organizowanej, w tym dniu konferencji są Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Jako organizacja samorządu gospodarczego, Izba Przemysłowo-Handlowa chce rozwijania współpracy między firmami, samorządami i nauką, umożliwia wymianę doświadczeń oraz tworzenie warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ma także na uwadze zmiany, jakie zachodzą w naturalnym środowisku i chce współdziałać przy ograniczaniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Wstęp na konferencję oraz targi jest bezpłatny.

Serdecznie wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach !

Firmy zainteresowane promocją podczas targów, zachęcamy do kontaktu: 32 287 21 31 lub e-mail: iph@tarnowskiegory.com.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz