Konwent Powiatów w Łodygowicach

Data publikacji: 26 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W Dworku Góralskim w Łodygowicach odbędzie się 29 lutego kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, w którym uczestniczyć będzie starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Podczas posiedzenia poseł Kazimierz Matuszny przedstawi starostom aktualne prace sejmowe, a wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed omówi zagadnienia związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, czyli Program 500+ w rodzinach zastępczych.

W Dworku Góralskim w Łodygowicach odbędzie się 29 lutego kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, w którym uczestniczyć będzie starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Podczas posiedzenia poseł Kazimierz Matuszny przedstawi starostom aktualne prace sejmowe, a wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed omówi zagadnienia związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, czyli Program 500+ w rodzinach zastępczych.
Następnie Jan Chrząszcz, pierwszy wicewojewoda śląski, omówi nadzór wojewody nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz finansowanie zdań zleconych powiatom z zakresu administracji rządowej.
Na posiedzeniu dyskutowany będzie również projekt wystąpienia Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego do ministra zdrowia i NFZ w sprawie możliwości pozyskania środków z funduszu na realizację programów badań profilaktycznych.
Ponadto konwent omówi postęp prac nad zmianami przepisów ustawy o cmentarzach i pochówku w zakresie wydawania kart zgonu i zagadnienia związane z transportem publicznym.
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego działa w ramach Związku Powiatów Polskich, który istnieje od 1999 roku i skupia 307 powiatów i miast na prawach powiatu.

Zadzwoń teraz