„Florian” podsumował 2015 rok

Data publikacji: 29 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka i prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzeja Pilota odbyło się w minioną sobotę (27 lutego) walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP „Florian” w Strzybnicy. Po przedstawieniu sprawozdań za 2015 rok nastąpiło ślubowanie nowych druhów, wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom, wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do Zarządu Gminnego OSP.

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka i prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzeja Pilota odbyło się w minioną sobotę (27 lutego) walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP „Florian” w Strzybnicy. Po przedstawieniu sprawozdań za 2015 rok nastąpiło ślubowanie nowych druhów, wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom, wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do Zarządu Gminnego OSP.
Starosta Józef Burdziak odczytał i przekazał na ręce prezesa OSP „Florian” Jana Ozgi list gratulacyjny następującej treści:

Druhu Prezesie,
Szanowne Druhny i Druhowie!
Z okazji podsumowania minionego roku działalności OSP „Florian”, chcę wyrazić swój podziw nie tylko dla Waszej ofiarności i fachowości podczas akcji gaśniczych i ratowniczych, ale również dla różnorodności form Waszej aktywności społecznej, podejmowanej na rzecz mieszkańców naszego powiatu.
Liczby mówią same za siebie: 184 wyjazdy, w tym 45 pożarów i 130 innych akcji ratowniczych, wśród których można wymienić: akcje ratownicze po wypadkach drogowych, usuwanie powalonych drzew i połamanych konarów po wichurach, zabezpieczanie zerwanych dachów, zabezpieczanie niebezpiecznej wyrwy w ziemi, ratowanie zakleszczonej w bramie domu sarny, a nawet… polowanie na kangura. A przecież do tego dodać trzeba udział w szkoleniach, zawodach gminnych i powiatowych, zlotach samochodów strażackich, organizowanie pokazów sprzętu i ratownictwa dla dzieci i dorosłych, uruchomienie kurtyny wodnej podczas upałów, udział w pochodzie gwarkowskim, piknik strażacki na tarnogórskim rynku, budowę stajenki na Orszak Trzech Króli, rozwożenie prezentów dla ubogich rodzin w ramach „Szlachetnej Paczki”, zabezpieczanie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, udział w konserwacji oświetlenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czy wreszcie tak ważne w życiu jednostki wydarzenie jakim było wybudowanie kapliczki z figurą świętego Floriana. Jaki widać, OSP „Florian” to grono fachowców i pasjonatów,
w dodatku dysponujących sprzętem, którego nie powstydziłaby się Państwowa Straż Pożarna.
Gratuluję Wam, Druhny i Druhowie, Waszych dotychczasowych osiągnięć i życzę satysfakcji z dalszej służby i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Starosta Józef Burdziak

Zadzwoń teraz