Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Głównej i ul. Obłoków

Data publikacji: 1 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 1 marca 2016 roku 22 marca 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 1 marca 2016 roku 22 marca 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul. Głównej, obejmującej działkę gruntu nr 367/1 o powierzchni 2,7369 ha, oznaczonej w części 1,7772 ha jako Bi – inne tereny zabudowane, w części 0,9344 ha jako RIVb – grunty orne klasy IVb oraz w części 0,0253 ha jako RV – grunty orne klasy V, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00058530/4.
Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz