Rada ds. Niepełnosprawnych wybrana na kolejną kadencję

Data publikacji: 2 marca 2016

Dziś (2 marca) członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart wręczył nominacje członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybranym na nową kadencję. Skład osobowy rady się nie zmienił i po jej ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Gabriela Kowalska – prezes stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach,
Wiceprzewodnicząca – Ilona Koptyńska – kierownik stacji Caritas Diecezji Gliwickiej – pielęgniarka,

Dziś (2 marca) członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart wręczył nominacje członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybranym na nową kadencję. Skład osobowy rady się nie zmienił i po jej ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Gabriela Kowalska – prezes stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach,
Wiceprzewodnicząca – Ilona Koptyńska – kierownik stacji Caritas Diecezji Gliwickiej – pielęgniarka,
Sekretarz – Ilona Samorodny – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Ewa Brachaczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
Norbert Galla – prezes Polskiego Związku Limfologicznego w Chorzowie,

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim działa na podstawie rozporządzenia z dnia 25 marca 2003r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 560). Zajmuje się inspirowaniem i opiniowaniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych .

Zadzwoń teraz