Rada ds. Niepełnosprawnych wybrana na kolejną kadencję

Data publikacji: 2 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dziś (2 marca) członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart wręczył nominacje członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybranym na nową kadencję. Skład osobowy rady się nie zmienił i po jej ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Gabriela Kowalska – prezes stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach,
Wiceprzewodnicząca – Ilona Koptyńska – kierownik stacji Caritas Diecezji Gliwickiej – pielęgniarka,

Dziś (2 marca) członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart wręczył nominacje członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybranym na nową kadencję. Skład osobowy rady się nie zmienił i po jej ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Gabriela Kowalska – prezes stowarzyszenia Serdeczni w Tarnowskich Górach,
Wiceprzewodnicząca – Ilona Koptyńska – kierownik stacji Caritas Diecezji Gliwickiej – pielęgniarka,
Sekretarz – Ilona Samorodny – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Ewa Brachaczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
Norbert Galla – prezes Polskiego Związku Limfologicznego w Chorzowie,

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim działa na podstawie rozporządzenia z dnia 25 marca 2003r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 560). Zajmuje się inspirowaniem i opiniowaniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych .

Call Now ButtonZadzwoń teraz