Zgłoś kandydata do „Nagrody Orła i Róży”

Data publikacji: 2 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Jak co roku Powiat Tarnogórski przygotowuje się do uroczystości wręczenia Nagród „Orła i Róży”. Jest to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Radę Powiatu Tarnogórskiego na wniosek Kapituły Nagrody. Otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej. Z pewnością w Państwa najbliższym otoczeniu znajdą się osoby godne tego wyróżnienia. Zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody termin nadsyłania wniosków wraz z uzasadnieniem upływa 31 marca 2016 roku.

Jak co roku Powiat Tarnogórski przygotowuje się do uroczystości wręczenia Nagród „Orła i Róży”. Jest to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Radę Powiatu Tarnogórskiego na wniosek Kapituły Nagrody. Otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej. Z pewnością w Państwa najbliższym otoczeniu znajdą się osoby godne tego wyróżnienia. Zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody termin nadsyłania wniosków wraz z uzasadnieniem upływa 31 marca 2016 roku.
Regulamin przyznawania nagrody znaleźć można w zakładce Nagroda „Orła i Róży”, pod adresem: www.powiat.tarnogorski.pl/node/3702

Wnioski o przyznanie nagrody można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1 (parter).

Zadzwoń teraz