Pieniądze z PFRON-u na wyrównanie szans między regionami

Data publikacji: 8 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc
w ramach:
1. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje nt. Programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Komunikaty”.
Podmioty zamierzające ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych, tel. 32 381 37 60 w godzinach pracy starostwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz