Konkurs matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach”

Data publikacji: 14 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nauczycieli matematyki i uczniów klas drugich liceów i techników powiatu tarnogórskiego zachęcamy do udziału w konkursie matematycznym „Mała matura w Tarnowskich Górach”. Zaproszenia do udziału, wraz z regulaminem, zostały już rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży, a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia się matematyki.

Nauczycieli matematyki i uczniów klas drugich liceów i techników powiatu tarnogórskiego zachęcamy do udziału w konkursie matematycznym „Mała matura w Tarnowskich Górach”. Zaproszenia do udziału, wraz z regulaminem, zostały już rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży, a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia się matematyki.
Organizatorami merytorycznymi konkursu są nauczyciele matematyki: Irena Górny z I LO im. Stefanii Sempołowskiej, Małgorzata Wesołek i Barbara Minkus z Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Jarosław Wesołek z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących.
Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy etap to eliminacje szkolne, natomiast drugi i trzeci etap odbędzie się w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 31 marca 2016 r. o godz. 10.00.
Termin zgłoszeń reprezentantów poszczególnych szkół do drugiego etapu konkursu upływa 18 marca.
Laureat pierwszego miejsca otrzyma tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – Liceum” i odpowiednio „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – technikum”.
Szczegółowych informacji w sprawie regulaminu konkursu udziela Katarzyna Wilk, inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, tel. 32/381-37-69
W ubiegłorocznej edycji konkursu do drugiego etapu szkoły zgłosiły 86 uczniów. Mamy nadzieję, że w tym roku zainteresowanie będzie co najmniej tak samo duże.

Call Now ButtonZadzwoń teraz