Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie

Data publikacji: 17 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach, jako instytucja współpracująca w programie „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”, zaprasza do skorzystania z preferencyjnych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości około 81 000 zł oraz utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości około 24 000 zł. Pożyczki udzielane są bez prowizji i dodatkowych opłat a ich oprocentowanie wynosi tylko 0,44% !

Z jakiego wsparcia można skorzystać?


Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach, jako instytucja współpracująca w programie „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”, zaprasza do skorzystania z preferencyjnych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości około 81 000 zł oraz utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości około 24 000 zł. Pożyczki udzielane są bez prowizji i dodatkowych opłat a ich oprocentowanie wynosi tylko 0,44% !

Z jakiego wsparcia można skorzystać?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, której okres spłaty wynosi do 7 lat (w tym rok karencji), przeznaczona jest dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
– absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
– zarejestrowanych bezrobotnych;
– studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy) – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, okres spłaty do 3 lat, przeznaczona jest dla:
– osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
– podmiotów, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
– podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
– niepublicznych szkół,
– niepublicznych przedszkoli,
– osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
żłobków lub klubów dziecięcych.

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
– zakładania działalności gospodarczej;
– form opodatkowania działalności gospodarczej;
– prowadzenia księgowości.
oraz dla ubiegających się o pożyczkę – z zasad aplikowania o wsparcie.

Jak otrzymać pożyczkę?
Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka. Inkubator Przedsiębiorczości bezpłatnie pomaga w przygotowaniu dokumentów.

Dokumentacja dotycząca wnioskowanych pożyczek dostępna jest w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na stronie www:
pierwszybiznes.marr.com.pl/

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z oferty.
Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerami telefonów: 32/32 393 29 54, 32/ 393 29 52 lub mailowo, pisząc na adres: zurek@tarnogorski.pl

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające się z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie kolejnej umowy podpisanej 14 stycznia 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz