Ekopieniądze i ekoprzepisy

Data publikacji: 18 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na zaproszenie prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach Klaudiusza Siwca, przedstawiciele Starostwa Powiatowego uczestniczyli w konferencji poświęconej efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, zorganizowanej 16 marca przez IP-H we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zaproszenie prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach Klaudiusza Siwca, przedstawiciele Starostwa Powiatowego uczestniczyli w konferencji poświęconej efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, zorganizowanej 16 marca przez IP-H we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Irena Gatys przedstawiła prezentację zatytułowaną „Przedsiębiorca w labiryncie przepisów ochrony środowiska”, która pozwoliła uczestnikom konferencji zapoznać się z funkcjonowaniem tego wydziału, a także z przepisami prawa związanymi z korzystaniem ze środowiska. Przedstawiła obecnym kompetencje poszczególnych organów ochrony środowiska oraz organów kontrolnych, rodzaje pozwoleń na korzystanie ze środowiska i opłaty środowiskowe.
Pani naczelnik przekazała prezesowi IP-H list starosty Józefa Burdziaka, w którym dziękował on za zaproszenie do udziału w konferencji i zapraszał członków Izby do dalszych kontaktów roboczych.
W trakcie konferencji eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprezentowali możliwości uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje proekologiczne, zarówno z Funduszu, jak i z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Mowa była także o zasadach inwestowania na terenach objętych programem NATURA 2000 oraz o zagrożeniach jakie niesie ze sobą dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Konferencji, która odbyła się w Kompleksie Zamkowym w Starych Tarnowicach, towarzyszyły Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Call Now ButtonZadzwoń teraz