Rada ds. Niepełnosprawnych odwiedzi Ziemięcice

Data publikacji: 21 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wyjazdowe spotkanie odbędzie jutro (22 marca) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim. Rada spotka się w nowo otwartym Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach. 1 marca 2016 rozpoczęła się rekrutacja dzieci do tego ośrodka. Jego budowa to projekt Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, której prezes, Norbert Galla, jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.


Wyjazdowe spotkanie odbędzie jutro (22 marca) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim. Rada spotka się w nowo otwartym Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach. 1 marca 2016 rozpoczęła się rekrutacja dzieci do tego ośrodka. Jego budowa to projekt Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, której prezes, Norbert Galla, jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.

Szczegółowe informacje o terminach i zasadach rekrutacji – pod adresem: http://www.rfpn.org/news/125/57/REKRUTACJA-OTWARTA-SOSW-ZIEMIeCICE.html

Ośrodek obejmujący przedszkole specjalne, szkołę podstawową i gimnazjum oraz pion terapeutyczny, wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu i powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.
Specyfiką ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji – określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji powstała szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.
Budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Charakter i zasady działania Ośrodka będą się opierały na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka powstanie także park, boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Wszystko po to, by objąć dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami stałą, kompleksową pomocą i towarzyszyć im na każdym etapie rozwoju fizycznego oraz emocjonalnego.
Możliwość kształcenia w Ośrodku otrzyma 69 dzieci, z czego 36 zostanie zakwaterowanych w internacie.
Dla wszystkich dzieci dostępne będą: pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku), pomieszczenia do terapii indywidualnej, pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć), świetlica, gabinet psychologa, logopedy, gabinet lekarski – pierwszej pomocy, sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI).

Call Now ButtonZadzwoń teraz