Ocena bezpieczeństwa w powiecie

Data publikacji: 23 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zmniejszania zjawiska marginalizacji społecznej, ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2015 rok – były głównymi tematami pierwszego tegorocznego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście tarnogórskim.

Ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zmniejszania zjawiska marginalizacji społecznej, ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2015 rok – były głównymi tematami pierwszego tegorocznego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście tarnogórskim.
Oprócz tego, na wniosek Mariusza Kupnego, radnego powiatowego z Bobrownik Śląskich, przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady Powiatu Tarnogórskiego, poruszono także problem stanu bezpieczeństwa w dzielnicy Bobrowniki Śląskie oraz dewastacji hałdy popłuczkowej przez quady.

Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, omawiając działania podejmowane w celu zmniejszenia zjawiska marginalizacji społecznej podkreśliła, że bezrobocie wpływa na wzrost zachowań patologicznych, ale dodała, że istnieje taka grupa bezrobotnych, (tzw. trzeci profil) dla której zwykła aktywizacja zawodowa nie jest wystarczającym rozwiązaniem, ponieważ wymagają oni dodatkowego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, a takie zadania PUP może realizować jedynie we współpracy z gminami. Odbywa się to poprzez organizację prac społecznie użytecznych wraz z zajęciami integracyjnymi. Taki program był dotychczas realizowany w 2014 roku w gminie Tarnowskie Góry a obecnie jest prowadzony w Tworogu, dla pięciu osób. Natomiast pozostałe formy aktywizacji bezrobotnych dotyczą tzw. drugiego profilu bezrobotnych (osób, które są gotowe do podjęcia pracy, ale potrzebują początkowego wsparcia).
Starosta Józef Burdziak podkreślił, że tarnogórski PUP jest urzędem wyróżniającym się w swoich działaniach, co zostało docenione na szczeblu wojewódzkim i centralnym, m.in. poprzez otrzymanie wyróżnienia od ministra pracy i polityki społecznej. Starosta zasygnalizował również nowy problem, z jakim boryka się PUP, od którego firmy i agencje pracy domagają się wydawania coraz większej ilości oświadczeń dla obcokrajowców – głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Armenii – stanowiących uproszczoną formę zgody na ich zatrudnienie w Polsce. O wydanie takich oświadczeń występują do PUP-u firmy zarejestrowane w powiecie tarnogórskim, choć obcokrajowcy nie są potem zatrudniani na terenie powiatu. Ościenne urzędy pracy wydają takich oświadczeń 100 – 200 rocznie, a tarnogórski PUP rozpatruje rocznie 5000 takich spraw, co nie jest zadaniem obligatoryjnym, a stanowi coraz większe obciążenie dla pracowników.
Odnosząc się do tego problemu, prokurator rejonowa Anna Szymocha-Żak stwierdziła, że niektóre firmy wyłudzają takie oświadczenia dla osób, które w rzeczywistości nie podejmują pracy w Polsce, lecz korzystają z nich, aby przedostać się na Zachód.

Sprawozdanie z działalności policji w 2015 roku przedstawił Zbigniew Rohrbach, pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach. Zostało ono zaopiniowane pozytywnie. Pełną treść sprawozdania publikujemy w załączniku.

W odpowiedzi na wniosek radnego Mariusza Kupnego o przydzielenie dzielnicowego do dzielnicy Bobrowniki Śląskie oraz zwiększenie liczby patroli w tej dzielnicy, komendant Rohrbach przyznał, że w ostatnim czasie w tej dzielnicy miały miejsce zuchwałe włamania – m.in. do firmy Insbud, z której skradziono piece CO i materiały instalacyjne, ale podkreślił, że były to zdarzenia incydentalne, które się obecnie nie powtarzają. Zapewnił jednak radnego Mariusza Kupnego, że sprawa powrotu dzielnicowego do Bobrownik zostanie rozstrzygnięta w najbliższych tygodniach i będzie to rozstrzygnięcie zgodne z oczekiwaniami mieszkańców dzielnicy.
Komendant omówił również problemy związane z zabezpieczeniem hałdy popłuczkowej przed dewastacją. Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ policja nie dysponuje samochodami terenowymi, a „zwykły” patrol często nie może dotrzeć na teren hałdy i złapać sprawców na gorącym uczynku. Komendant oczekuje w tej kwestii pomocy władz miasta Tarnowskie Góry w uruchomieniu stałych patroli, które sfinansowałoby miasto. To umożliwiłoby policji ciągłe monitorowanie tego terenu.

Kolejnym punktem posiedzenia komisji była informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego, którą przedstawił pełniący obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Rak. Wszyscy obecni członkowie komisji zaopiniowali ją pozytywnie. Pełną treść informacji publikujemy w załączniku.

Na zakończenie starosta Józef Burdziak zgłosił wniosek, aby wystąpić z pismem do przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego Adama Chmiela o wyznaczenie nowego radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy staroście tarnogórskim, ponieważ radny Adam Baron nie pojawił się na żadnym z pięciu dotychczasowych spotkań tej komisji, które odbyły się w tej kadencji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz