Ankieter może zapukać do drzwi

Data publikacji: 30 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Urząd Statystyczny w Katowicach od 1 kwietnia rozpoczyna nowe badania na terenie województwa śląskiego: „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych” oraz „Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach”. W załącznikach przedstawiamy ulotki zawierające szczegółowe informacje na temat tych badań.
Przypominamy, ze ankieter może wykonywać pracę tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzającymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego.
Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można sprawdzić:

Urząd Statystyczny w Katowicach od 1 kwietnia rozpoczyna nowe badania na terenie województwa śląskiego: „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych” oraz „Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach”. W załącznikach przedstawiamy ulotki zawierające szczegółowe informacje na temat tych badań.
Przypominamy, ze ankieter może wykonywać pracę tylko z ważną legitymacją i upoważnieniem, potwierdzającymi jego tożsamość, jako pracownika Urzędu Statystycznego.
Tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można sprawdzić:
• dzwoniąc pod numer 32 77 91 291, 32 77 91 200 wew. 291 lub kom. 695 255 244
• kontaktując się drogą elektroniczną z Kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych
p. Dorotą Gwóźdź email D.Gwozdz@stat.gov.pl.
Można najpierw sprawdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Katowicach i dopiero wówczas uzgodnić termin wizyty ankietera.

Call Now ButtonZadzwoń teraz