Matematyczna mała matura

Data publikacji: 1 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

31 marca w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2016” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży.


31 marca w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2016” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży.

Po powitaniu zebranych przez dyrektora „Chemika” Ryszarda Mitręgę uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu Konkursu w zespołach dwuosobowych (pierwszy etap konkursu odbywał się w macierzystych szkołach).

W II etapie brało udział 86 uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego: I LO im. S. Sempołowskiej, II LO im. S. Staszica, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicznych i Usługowych, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych oraz Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.

W II etapie konkursu uczniowie w dwuosobowych zespołach rozwiązywali zestaw 57 zadań zamkniętych.
W finałowym III etapie – zestaw dziewięciu zadań otwartych.
O zwycięstwie decydowała suma punktów uczestnika z II i III etapu.

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:

W kategorii „technikum”:
Karol Kocot (ZSTiO)
Adam Wolszleger (ZSTiO)
Krzysztof Ignasiak (ZSBA)
Marcin Kocot (ZSBA)
Mateusz Myrcik (ZSTiO)
Marcin Konopka (ZSTiO)

W kategorii „liceum ogólnokształcące”:
Mikołaj Śleziak (II LO)
Dobromiła Witkowska (II LO)
Marcin Gruca (II LO)
Jan Wesołowski (II LO)
Katarzyna Walisko (I LO)
Natalia Krupa (I LO)

Laureatami konkursu na w kategorii „technikum” zostali:
1. Adam Wolszleger (ZSTiO) – uczeń Gabrieli Grajoszek. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – technikum”
2. Mateusz Myrcik(ZSTiO) – uczeń Gabrieli Grajoszek
3. Marcin Kocot (ZSBA) – uczeń Anny Sopuch
3. Karol Kocot (ZSTiO) – uczeń Gabrieli Grajoszek

Laureatami konkursu w kategorii „liceum” zostali:
1. Mikołaj Śleziak (II LO) – uczeń Jolanty Marzec. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – liceum”
2. Dobromiła Witkowska (II LO) – uczennica Jolanty Marzec
3. Marcin Gruca (II LO) – uczeń Jolanty Marzec

Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1, 2 i 3 miejsce wręczone zostaną w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują nauczycielkom matematyki : Alinie Matei z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Barbarze Nurzyńskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Joannie Legarze – z II LO im. St. Staszica, Ewie Szczyrk z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Annie Sopuch z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych i Katarzynie Kałwak z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie za pracę w Jury konkursowym.

Przypomnijmy, że organizatorami konkursu są:
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży,
Powiat Tarnogórski
i nauczyciele matematyki:
Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)
Barbara Minkus i Małgorzata Wesołek (Wieloprofilowy Zespół Szkół) oraz Jarosław Wesołek ((Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących).

Call Now ButtonZadzwoń teraz