Szansa na samochód dla niepełnosprawnych

Data publikacji: 4 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wyraził dziś (4 kwietnia) zgodę na zakup przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” specjalistycznego samochodu do przewozu niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, w ramach ogłoszonego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Aby DPS mógł uzyskać 80 tys. zł dofinansowania z tego programu, samorząd musi przekazać na zakup samochodu 60 tys. zł, na co potrzebna jest zgoda Rady Powiatu. Zarząd przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wyraził dziś (4 kwietnia) zgodę na zakup przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” specjalistycznego samochodu do przewozu niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, w ramach ogłoszonego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Aby DPS mógł uzyskać 80 tys. zł dofinansowania z tego programu, samorząd musi przekazać na zakup samochodu 60 tys. zł, na co potrzebna jest zgoda Rady Powiatu. Zarząd przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie.

Szansa na zakup nowego samochodu dla DPS-u „Przyjaźń” pojawiła się, gdy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił „Program wyrównywania Różnic między regionami III”, w ramach którego można uzyskać m.in. dofinansowanie do likiwidacji barier transportowych (z tzw. obszaru D). Aby skorzystać z tej szansy, dyrektor DPS „Przyjaźń” Izabela Szeliga zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w tym programie, w celu zakupu 9-osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach.
DPS „Przyjaźń” ma dwa samochody. Jeden z nich pochodzi z 1996 roku i jest już mocno wyeksploatowany – często ulega awariom, jest skorodowany, konieczne jest jego malowanie i kosztowna naprawa. Drugi samochód pochodzi z 2011 roku i został kupiony przy wsparciu PFRON-u.
Samochody są wykorzystywane przez DPS do przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym, na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Z samochodów korzystają także pracownicy socjalni, którzy załatwiają sprawy osobiste mieszkańców i zakupy dla nich. Ponieważ w DPS „Przyjaźń” przebywa ponad stu podopiecznych, dwa samochody są placówce niezbędne.
Dofinansowanie z PFRON-u może wynieść 60 proc. kwoty zakupu, jednak nie więcej niż 80 tys. zł. Resztę musi dołożyć prowadzący DPS samorząd powiatowy. .

Call Now ButtonZadzwoń teraz