Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020

Data publikacji: 11 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020.
Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celu wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020.
Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celu wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Call Now ButtonZadzwoń teraz