Co wiemy o Ormianach? – raport mniejszości

Data publikacji: 12 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Polskie mniejszości narodowe i etniczne są niezbyt liczebne, ale jest ich sporo. Warto poznać ich kulturę i historię, a umożliwi to Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Pierwsze spotkanie z cyklu „Minority report”, poświęcone Ormianom, już jutro, 13 kwietnia, o godzinie 17.00. Poprowadzi je Kamil Łysik, a gośćmi będą ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce południowej (na zdjęciu) i Anna Olszańska ze Związku Ormian w Polsce.

Polskie mniejszości narodowe i etniczne są niezbyt liczebne, ale jest ich sporo. Warto poznać ich kulturę i historię, a umożliwi to Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Pierwsze spotkanie z cyklu „Minority report”, poświęcone Ormianom, już jutro, 13 kwietnia, o godzinie 17.00. Poprowadzi je Kamil Łysik, a gośćmi będą ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce południowej (na zdjęciu) i Anna Olszańska ze Związku Ormian w Polsce.
„Minority report” („Raport mniejszości”) to nazwa nowego, realizowanego w Centrum Kultury Śląskiej projektu, którego celem jest prezentacja bogatej kultury, tradycji i historii mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.
Przez wiele stuleci w Europie targanej konfliktami etnicznymi i religijnymi, Rzeczpospolita Obojga Narodów była wzorem wielokulturowości, oazą tolerancji i swobód obywatelskich. Jeszcze w latach 1920-1939 niemal trzecia część mieszkańców Polski deklarowała narodowość inną niż polska. Niestety, ta różnorodność społeczna mocno się zmieniła, głównie po II wojnie światowej. Dziś przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią niespełna 2 procent ludności Polski. Wiele z nich, np. Karaimowie, Tatarzy, Ormianie czy Grecy nie są znani ogółowi Polaków, choć ich obecność ubarwia i wzbogaca krajobraz kulturowy naszego kraju.
Co miesiąc w pałacu w Nakle Śląskim – dawnym pałacu Donnersmarcków, obecnie mieszczącym samorządową instytucję kultury powiatu tarnogórskiego – opowiedzą o swojej historii i tradycjach przedstawiciele tych mniejszości.
Projekt „Minority report”, który zainaugurowany zostanie przez jutrzejsze spotkanie poświęcone Ormianom, realizowany będzie przez dwa lata i odbywać się będzie w formie tematycznych spotkań z przedstawicielami mniejszości etnicznych i narodowych. To nowe przedsięwzięcie Centrum Kultury Śląskiej, Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” i Stowarzyszenia Góry Kultury.

Call Now ButtonZadzwoń teraz