Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 367/1 położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul. Głównej

Data publikacji: 20 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul. Głównej (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o pow.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul. Głównej (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o pow. 2,7369 ha, oznaczoną w części 1,7772 ha jako Bi – inne tereny zabudowane, w części 0,9344 ha jako RIVb – grunty orne oraz w części 0,0253 ha jako RV – grunty orne, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0. Zabudowa obejmuje budynki i budowle dawnej bazy warsztatowo-garażowej o łącznej pow. użytkowej 961,88 m2. W części wschodniej działki nr 367/1 znajdują się fundamenty oraz gruz po zabudowie inwentarskiej.

Cena wywoławcza 1 455 000 zł. Sprzedaż zabudowanej działki gruntu zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 72 750,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 72 750,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz