30 tysięcy na nowe książki

Data publikacji: 21 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dwie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych i II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica – otrzymają po 12 tysięcy złotych dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny w wysokości 3 tys. zł zapewnia każdej ze szkół Powiat Tarnogórski, który aplikował do wojewody śląskiego o dofinansowanie jako organ prowadzący szkoły. Każda biblioteka otrzyma więc łącznie po 15 tysięcy złotych na zakup nowości.

Dwie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych i II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica – otrzymają po 12 tysięcy złotych dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny w wysokości 3 tys. zł zapewnia każdej ze szkół Powiat Tarnogórski, który aplikował do wojewody śląskiego o dofinansowanie jako organ prowadzący szkoły. Każda biblioteka otrzyma więc łącznie po 15 tysięcy złotych na zakup nowości.
W edycji 2015/2016 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” do Wojewody Śląskiego wpłynęło aż 1140 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 10 mln 200 tys. Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wys. 3.016.961 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 296 wnioskom szkół i bibliotek pedagogicznych. Wśród nich są aż dwa z Tarnowskich Gór.
Biblioteka w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych (na zdjęciach) liczy w tej chwili 20960 woluminów oraz 117 pozycji elektronicznych. Wyposażona jest w komputer z programem MOL Optivum, ma dostęp do Internetu, drukarkę i skaner. Jej księgozbiór – z powodu braku środków finansowych na zakup literatury pięknej dla młodzieży – po raz ostatni wzbogacono o pozycje z tej literatury w 1999 roku. W następnych latach uzupełniano go jedynie w zakresie lektur, słowników i literatury popularnonaukowej wspierającej edukację. Pojedyncze egzemplarze z literatury młodzieżowej pozyskiwano wyłącznie od darczyńców. Biblioteka zamierza – po uzupełnieniu księgozbioru – organizować wydarzenia promujące czytelnictwo, takie jak giełda klasowych bestsellerów, prezentacje książek wartych przeczytania, konkurs na projekt zakładki do książki z motywem z ulubionej książki, konkurs na plakat promujący czytanie, konkurs na wymyślenie własnego zakończenia ulubionej książki, nagradzanie najbardziej aktywnych czytelników – i wiele innych działań.
Z kolei w II LO im. Stanisława Staszica biblioteka liczy obecnie 15946 egzemplarzy książek, 36 egzemplarzy zbiorów elektronicznych, a także 12 tytułów prenumerowanych czasopism. Średnio połowa rocznych wpływów zbiorów książkowych to dary nauczycieli w postaci nowo ukazujących się tytułów oczekiwanych przez czytelników. Wszystkie zbiory są opracowane w programie bibliotecznym MOL Opitivum, planowane jest udostępnienie katalogu w Internecie. Lokal biblioteczny pełni funkcję wypożyczalni, czytelni i magazynu. W ubiegłym roku przeprowadzono generalny remont pomieszczenia bibliotecznego i wymianę regałów – wszystko sfinansowano ze środków Rady Rodziców i sponsorów. Czytelnicy oczekują nowości wydawniczych, o których słyszą w mediach i które widzą w księgarniach. Niezbędne jest też odnowienie zbiorów popularnonaukowych. Również ta biblioteka po uzyskaniu środków finansowych zamierza organizować wiele działań popularyzujących czytelnictwo, m.in. aktywne informowanie uczniów o kupowanych nowościach, wystawki tematyczne, umieszczanie w internecie recenzji czytelników z przeczytanych książek, konsultowanie zakupów nowości z samorządem szkolnym i nauczycielami, konkursy z nagrodami i wiele innych różnorodnych działań.

Call Now ButtonZadzwoń teraz