Porozumienie szkoły z wojskiem

Data publikacji: 21 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Małgorzata Grzesiakowska zawarła 20 kwietnia porozumienie o współpracy z pułkownikiem Andrzejem Dutką, komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im.gen.Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Małgorzata Grzesiakowska zawarła 20 kwietnia porozumienie o współpracy z pułkownikiem Andrzejem Dutką, komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im.gen.Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.
Dotyczy ono współpracy przy kształceniu uczniów klasy wojskowej VI Liceum Ogólnokształcącego w taki sposób, aby opanowali oni wiedzę i zdobyli umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego określone w „Minimum programowym realizowanym w ramach innowacyjnego programu przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa, wymaganym do podpisania porozumienia z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”, a tym samym zostali przygotowani do odbycia służby przygotowawczej według „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Minimum programowe” i „Skrócony program szkolenia” zostały wprowadzone decyzjami Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 roku.
W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, w VI Liceum Ogólnokształcącym, w roku szkolnym 2015/16 rozpoczęto realizację szkolenia wojskowego zgodnie z „Minimum programowym”. Pierwsi absolwenci VI LO, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/18, dzięki podpisaniu przez szkołę porozumienia z ośrodkiem szkolenia we Wrocławiu, będą mogli odbyć skróconą służbę przygotowawczą, według „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych RP”.

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych jest jedną z nielicznych szkół w Polsce, która podpisała porozumienie z ośrodkiem szkolenia, umożliwiając absolwentom klasy wojskowej odbycie skróconej służby przygotowawczej, by docelowo mogli oni podjąć służbę w Siłach Zbrojnych RP.

Call Now ButtonZadzwoń teraz