Prezentacja urzędu po modernizacji

Data publikacji: 21 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Tort w kształcie wyremontowanego budynku magistratu był atrakcją konferencji, która 13 kwietnia 2016 r. odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach. Służyła ona podsumowaniu realizacji projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”, który współfinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2009-2014. Jej organizacja wynikała z wytycznych Funduszu EOG odnośnie promocji projektów.

Tort w kształcie wyremontowanego budynku magistratu był atrakcją konferencji, która 13 kwietnia 2016 r. odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach. Służyła ona podsumowaniu realizacji projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”, który współfinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2009-2014. Jej organizacja wynikała z wytycznych Funduszu EOG odnośnie promocji projektów.
W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Elwart – członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, radni Rady Miejskiej w Kaletach: przewodniczący Eugeniusz Ptak, wiceprzewodnicząca Janina Perz, Irena Nowak, Mirosława Potempa, Ryszard Sendel, Kazimierz Złotosz, Grzegorz Krupa, Antoni Jeż, Krzysztof Rogocz, skarbnik Miasta Kalety Renata Sosnica, pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Kalety, przedstawiciel Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, dyrektorzy kaletańskich placówek oświatowych oraz wykonawcy, inspektorzy nadzoru i projektanci zadania inwestycyjnego.
Andrzej Elwart przekazał burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi list gratulacyjny starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka, w którym czytamy:

Szanowny Panie Burmistrzu!
Pragnę na Pana ręce złożyć gratulacje dla władz samorządowych Kalet za realizację kolejnego przedsięwzięcia służącego rozwojowi miasta, a szczególnie gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować władzom miasta za bardzo dobrą, zgodną współpracę z samorządem powiatowym, którą ogromnie sobie cenimy. Przykładem takiej współpracy może być chociażby zaangażowanie Pana Burmistrza w prace Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Staroście Tarnogórskim czy też wzorcowa współpraca włodarza Kalet z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
Wspomnę również inny przykład – a mianowicie prowadzone obecnie prace przy budowie odwodnienia ulicy Paderewskiego w Kuczowie. Realizacja tego niezwykle ważnego dla mieszkańców zadania jest finansowana wspólnie przez miasto i powiat, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnę także, że podczas niedawnej konferencji na temat rozwoju Zielonej zadeklarowałem – i podtrzymuję tę deklarację – że w tegorocznym budżecie powiatowym znalazły się pieniądze na dofinansowanie dodatkowych patroli policji, które zadbają o bezpieczeństwo turystów wypoczywających w tej dzielnicy Kalet.
Zapraszam kaletański samorząd do dalszej współpracy, z głębokim przekonaniem, że razem można zrobić więcej.
Z wyrazami szacunku
Starosta Józef Burdziak

Spotkanie otworzył burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, który powitał gości oraz przypomniał genezę aplikowania miasta o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego. Następnie pracownicy Wydziału Pozyskiwania Środków przedstawili zebranym prezentację multimedialną, w czasie której przypomnieli zasady działania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach którego Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie. Goście mieli również okazję poznać fotograficzną relację z postępu prac modernizacyjnych i skosztować tortu w kształcie urzędu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz