Konferencja o Zygmuncie Krasińskim pod honorowym patronatem starosty

Data publikacji: 22 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Znawcy i miłośnicy twórczości Zygmunta Krasińskiego z Katowic, Opola, Częstochowy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Torunia, Białegostoku, Szczecina, Gdańska, a nawet z paryskiej Sorbony i uniwersytetu w Neapolu przyjechali do Tarnowskich Gór aby wziąć udział w rozpoczynającej się dziś (22 kwietnia) konferencji naukowej poświęconej jednemu z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu.

Znawcy i miłośnicy twórczości Zygmunta Krasińskiego z Katowic, Opola, Częstochowy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Torunia, Białegostoku, Szczecina, Gdańska, a nawet z paryskiej Sorbony i uniwersytetu w Neapolu przyjechali do Tarnowskich Gór aby wziąć udział w rozpoczynającej się dziś (22 kwietnia) konferencji naukowej poświęconej jednemu z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Na zaproszenie przewodniczącej komitetu organizacyjnego Małgorzaty Burzki-Janik starosta tarnogórski Józef Burdziak objął to wydarzenie patronatem honorowym.
– Objęcie honorowym patronatem konferencji naukowej o międzynarodowym zasięgu, która zgromadziła tak zacne grono znawców i wielbicieli twórczości Zygmunta Krasińskiego, to dla mnie zaszczyt i przyjemność jako dla starosty tarnogórskiego, ale także osobista radość i satysfakcja, z racji tego, że sam jestem polonistą, a panią przewodniczącą komitetu organizacyjnego dzisiejszej konferencji pamiętam jako uczennicę szkoły podstawowej, w której pracowałem jako nauczyciel języka polskiego – powiedział starosta podczas uroczystej inauguracji. – Zygmunt Krasiński to jeden z trójcy największych twórców polskiego romantyzmu – poeta, dramatopisarz, epistolograf, filozof i polityk. Jak widać z bogatego programu tego dwudniowego spotkania, wciąż jest on obecny w świadomości społecznej, żywy, inspirujący i wciąż na nowo odczytywany, reinterpretowany. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko życzyć Państwu, aby konferencja była dla Państwa wielką przygodą intelektualną i emocjonalną. Biorąc pod uwagę bogaty program i wysoce kompetentny zespół uczestników, jestem przekonany, że wniesie ona wiele do naszej wiedzy o dziedzictwie literackim polskiego romantyzmu.
Małgorzata Burzka-Janik podziękowała staroście za wszechstronną pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia, a Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego za pięknie zaprojektowane i wykonane materiały konferencyjne.

Konferencja odbywa się w Pałacu w Rybnej. Jej uroczystego otwarcia dokonała przewodnicząca Komitetu Naukowego, prof. Alina Kowalczykowa z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Pierwszy referat, poświęcony obrazowi Neapolu w twórczości Krasińskiego, wygłosił prof. Andrea De Carlo z Uniwersytetu w Neapolu.
Owocem konferencji będzie monografia zbiorowa, wydana w 2017 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz