Nie byłoby dziś bez wczoraj

Data publikacji: 25 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pod hasłem „Nie byłoby dziś bez wczoraj” świętowała w sobotę, 23 kwietnia, swoje 70. urodziny Szkoła Podstawowa w Kopienicy, w gminie Zbrosławice. Wicestarosta Marian Szukalski złożył całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia i przekazał na ręce pani dyrektor Sylwii Szczurek list gratulacyjny starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka następującej treści:

Szanowna Pani Dyrektor!

Pod hasłem „Nie byłoby dziś bez wczoraj” świętowała w sobotę, 23 kwietnia, swoje 70. urodziny Szkoła Podstawowa w Kopienicy, w gminie Zbrosławice. Wicestarosta Marian Szukalski złożył całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia i przekazał na ręce pani dyrektor Sylwii Szczurek list gratulacyjny starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka następującej treści:

Szanowna Pani Dyrektor!
Z okazji wspaniałego Jubileuszu 70-lecia kierowanej przez Panią placówki, pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dla Pani osobiście, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, społeczności uczniowskiej, wszystkich pracowników i absolwentów Szkoły.
Składam wyrazy uznania za to, że działająca w zabytkowym pałacowym budynku Szkoła łączy ciekawą historię z wymogami współczesnego świata, spełniając wysokie standardy edukacyjne i zapewniając bezpieczeństwo swoim uczniom, co zostało potwierdzone certyfikatem Wiarygodnej Szkoły Podstawowej. Życzę Państwu, aby Wasze codzienne zaangażowanie owocowało dalszym rozwojem szkoły, efektami dydaktycznymi oraz uznaniem absolwentów, dobrze przygotowanych do dalszej drogi życiowej.
Z wyrazami szacunku
Starosta Józef Burdziak


Szkoła w Kopienicy ma długą i ciekawą historię. Zarówno budynek, jak i otaczający go park mają charakter zabytkowy. Dawną osadę, a obecnie wieś Kopienica, w 1837r. kupił od Maurycego von Buchwitza Gottlob von Wrochem z przeznaczeniem na wiano dla swojego syna Emila. Emil von Wrochem w 1844 r. zbudował tu okazały dwór, w którym zamieszkał z żoną Elżbietą Mittnacht i rodziną. Mieszkali w Kopienicy ponad 30 lat. Znany był wśród mieszkańców jako bardzo dobry gospodarz. Jego zasługą było m.in. osuszenie okolicznych gruntów.
Majątek stanowił ulubione miejsce odwiedzin i wakacyjnego wypoczynku rodziny Wrochemów, którzy często tu przebywali. W 1887 r. Emil sprzedał majątek wyprowadzając się do Wrocławia, gdzie zmarł po krótkiej chorobie w 1889 r.
Przed II wojną światową właścicielem pałacu był niemiecki hrabia Belau, który mieszkał tu z żoną i córką. Wówczas rozwijał się piękny park, do którego sprowadzano egzotyczne drzewa z różnych stron świata; właściciel utrzymywał również wspaniały ogród, w którym pracowali mieszkańcy Kopienicy i Łubia. Pałac tętnił życiem, szczególnie w okresie wakacji, kiedy to odbywały się tu zjazdy ważnych osobistości, wykłady i bankiety.
W czasie wojny zakwaterowano w pałacu niemiecką żeńską jednostkę tzw. arbeitsdienst, której członkinie pomagały żonom powołanych na front żołnierzy.
Po wojnie w budynku pałacowym były organizowane kursy j. polskiego prowadzone przez dojeżdżającego nauczyciela. W roku 1945 zorganizowano tu Szkołę Podstawową.
W ostatnich paru latach budynek szkoły bardzo zmienił swój wygląd, wypiękniało zwłaszcza jego wnętrze. Rodzice i nauczyciele przeprowadzili remont we wszystkich pomieszczeniach i stale dbają o wygląd szkoły. W wielu salach można zobaczyć dobrze zachowane stiuki na sufitach. Możliwe, że pamiętają czasy Emila von Wrochema.
Do szkoły uczęszcza obecnie 117 dzieci z Kopienicy, Jasiony, Łubia i Jaśkowic.

Call Now ButtonZadzwoń teraz