„Zielone czeki” dla nauczycieli „Chemika”

Data publikacji: 25 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek – nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – zostali uhonorowani „Zielonymi czekami 2016”. Te prestiżowe nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz środowiska. Przyznaje je od 22 lat z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek – nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – zostali uhonorowani „Zielonymi czekami 2016”. Te prestiżowe nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz środowiska. Przyznaje je od 22 lat z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pierwszy raz nagrody przyznano w 1994 roku. Od tego czasu „Zielone czeki” są jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych społecznikom, ekologom, ludziom nauki, kultury i mediów. Laureatów wybiera Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych i działaczy na rzecz ochrony Środowiska oraz popularyzacji przyrody.

Do tegorocznej nagrody zgłoszono 40 osób. Kapituła przyznała 14 Zielonych Czeków – 5 nagród zespołowych i 2 indywidualne. Wręczono je w piątek 22 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Zespół w składzie: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nagrodzeni w kategorii „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono rangę organizowanych przez nich powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizację cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej uczniów i nauczycieli poprzez uczestnictwo w wykładach i akcjach Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.
Nagrody mają charakter finansowy. Nagroda zespołowa wynosi do 15.000 tys. zł przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby, a nagroda dla członka zespołu nie może przekroczyć kwoty 5 tysięcy złotych.
Laureatom z „Chemika” serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje wraz z pełną listą laureatów można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW, pod adresem: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1877:zielone-czeki-2016&catid=9:aktualnosci&Itemid=854

Call Now ButtonZadzwoń teraz