„Orzeł i Róża” dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Data publikacji: 26 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nagrodę „Orła i Róży” przyznała dziś (26 kwietnia) Rada Powiatu Tarnogórskiego Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, za działalność na rzecz opieki nad zabytkami Ziemi Tarnogórskiej, m.in.: Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Skansenu Maszyn Parowych, Dzwonnicy Gwarków, budynku Sedlaczka i Muzeum w Tarnowskich Górach. Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowała propozycję Kapituły Nagrody, która obradowała 8 kwietnia i dokonała wyboru spośród sześciu zgłoszonych kandydatur.


Nagrodę „Orła i Róży” przyznała dziś (26 kwietnia) Rada Powiatu Tarnogórskiego Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, za działalność na rzecz opieki nad zabytkami Ziemi Tarnogórskiej, m.in.: Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Skansenu Maszyn Parowych, Dzwonnicy Gwarków, budynku Sedlaczka i Muzeum w Tarnowskich Górach. Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowała propozycję Kapituły Nagrody, która obradowała 8 kwietnia i dokonała wyboru spośród sześciu zgłoszonych kandydatur.

Nagroda „Orła i Róży” dla SMZT jest docenieniem pracy wielu ludzi dobrej woli, społeczników i pasjonatów, którzy dzięki swojej pracy rozsławiają region tarnogórski w kraju i za granicą. To hołd dla etosu pracy górniczej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wystąpił starosta tarnogórski Józef Burdziak, który jako przewodniczący Kapituły wyłączył się podczas jej obrad z głosowania nad poszczególnymi kandydaturami.

Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, która odbędzie się 11 maja o godz. 14.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Nagroda „Orła i Róży” to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej to niewątpliwie jedna z najbardziej zasłużonych organizacji dla Tarnowskich Gór, Powiatu Tarnogórskiego i całego Śląska. Bez pracy tych społeczników nie byłoby Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Skansenu Maszyn Parowych, budynku Sedlaczka i Muzeum, a także święta miasta Dni Gwarków, Pikniku Gwareckiego, Tarnogórskich Czwartków ani tygodnika „Gwarek”.
Stowarzyszenie uczestniczyło także w tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, organizowało Międzynarodowe Plenery Artystyczne i Konferencje Ekologiczne Regionu Tarnogórskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym. To między innymi dzięki tym konferencjom doszło do rozpoczęcia likwidacji wysypiska po byłych Zakładach Chemicznych.
W ostatnich miesiącach dzięki trudowi podjętemu przez członków Stowarzyszenia Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Paryżu obszerną aplikację dotyczącą wpisu tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace nad wnioskiem trwały w Stowarzyszeniu wiele lat. Dzięki nim cały świat może wkrótce usłyszeć o skarbach Ziemi Tarnogórskiej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz