Spotkanie samorządowców w sprawie Zakładów Chemicznych

Data publikacji: 29 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Likwidacji toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych, przeszkodom uniemożliwiającym jej kontynuację i wypracowaniu wspólnego stanowiska samorządów poświęcone było spotkanie robocze, zorganizowane z inicjatywy starosty Józefa Burdziaka w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 28 kwietnia z udziałem zaproszonych przedstawicieli starostwa gliwickiego oraz samorządów miast i gmin leżących na obszarze oddziaływania zagrożonego zanieczyszczeniem zbiornika wód podziemnych „330 Gliwice”.

Likwidacji toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych, przeszkodom uniemożliwiającym jej kontynuację i wypracowaniu wspólnego stanowiska samorządów poświęcone było spotkanie robocze, zorganizowane z inicjatywy starosty Józefa Burdziaka w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 28 kwietnia z udziałem zaproszonych przedstawicieli starostwa gliwickiego oraz samorządów miast i gmin leżących na obszarze oddziaływania zagrożonego zanieczyszczeniem zbiornika wód podziemnych „330 Gliwice”.
Starosta Józef Burdziak poinformował samorządowców, że na konferencji poświęconej Zakładom Chemicznym, która odbyła się w tarnogórskim starostwie 14 kwietnia, padła deklaracja, że wojewoda śląski jest gotów poprzeć wypracowany przez samorządy wspólny pomysł na rozwiązanie tego skomplikowanego problemu.
– Dlatego poddaję państwu pod rozwagę projekt apelu, który może zostać przyjęty uchwałą rady powiatu, miasta lub gminy – powiedział starosta. – Jeśli będziemy mówili jednym głosem i wszystkie nasze samorządy taki apel wystosują, mamy większe szanse, że ten głos zostanie usłyszany przez tych decydentów, którzy mogą rozwiązać problemy, z którymi się zmagamy – dodał.
Uczestnicy spotkania, po zapoznaniu się z prezentacją przedstawiającą dotychczasowe działania, plany na przyszłość, a przede wszystkim przeszkody na drodze do kompleksowego unieszkodliwienia toksycznych odpadów, otrzymali projekt apelu do przeanalizowania i zgłoszenia własnych uwag w dalszych kontaktach roboczych, w celu wypracowania jego ostatecznej treści, która mogłaby zostać poddana pod głosowanie radom poszczególnych samorządów.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci następujących samorządów: Katarzyna Mroczka – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich, Agnieszka Setnik – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Arkadiusz Durlej i Krzysztof Westerowski z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, Aleksandra Panek i Marek Przeprawa z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Bartosz Skawiński i Adam Mrugacz z Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Ginter Skowronek – wójt Wielowsi, Andrzej Hosz – zastępca wójta gminy Rudziniec, Marcin Stronczek – burmistrz Sośnicowic, Klaudiusz Wieder – zastępca wójta Tworoga, Mariusz Dyka – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, Edward Piotrowski – sekretarz miasta Pyskowice i Mirosław Tomczak – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pyskowice oraz Jacek Barczyk zajmujący samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Świerklaniec.

Call Now ButtonZadzwoń teraz