Razem można zrobić więcej

Data publikacji: 11 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W odpowiedzi na pismo skierowane do starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka przez 58 mieszkańców Wojski, starosta złożył roboczą wizytę w gminie Tworóg, gdzie wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Tarnogórskiego Adamem Chmielem spotkał się z wójtem Eugeniuszem Gwoździem i reprezentującym mieszkańców Wojski Marcinem Ziają.

W odpowiedzi na pismo skierowane do starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka przez 58 mieszkańców Wojski, starosta złożył roboczą wizytę w gminie Tworóg, gdzie wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Tarnogórskiego Adamem Chmielem spotkał się z wójtem Eugeniuszem Gwoździem i reprezentującym mieszkańców Wojski Marcinem Ziają.
Rozmowy dotyczyły stanu chodnika w Wojsce. Uzgodniono, że powiat zawrze porozumienie z gminą Tworóg, która zaangażuje w jego remont również swoje środki finansowe, i wspólnymi siłami powiatu i gminy chodnik będzie remontowany etapami. Jak zapewnia starosta, początek prac może nastąpić w tym roku.
– Oglądaliśmy również drogę w Świniowicach, wspólnie z panią sołtys Patrycją Skowronek, rozważaliśmy, jak jej remont rozłożyć na etapy – mówi starosta. – W tych gminach, które zadeklarowały własny wkład finansowy, powiat będzie realizował remonty i modernizacje dróg. Przykładami takich wspólnych działań mogą być Kalety, Świerklaniec, Radzionków i Tworóg – dodaje.

Call Now ButtonZadzwoń teraz