Nagroda „Orła i Róży 2016” wręczona!

Data publikacji: 12 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

– Ten piękny pałac jest dziś miejscem szczególnego wydarzenia: uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego zwołanej w celu wręczenia Nagrody „Orła i Róży” Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – powiedział 11 maja starosta Józef Burdziak, rozpoczynając laudację na cześć laureata tegorocznej nagrody.

– Ten piękny pałac jest dziś miejscem szczególnego wydarzenia: uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego zwołanej w celu wręczenia Nagrody „Orła i Róży” Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – powiedział 11 maja starosta Józef Burdziak, rozpoczynając laudację na cześć laureata tegorocznej nagrody. – To najwyższa godność, jaką Rada Powiatu Tarnogórskiego wyróżnia ludzi wybitnych, o ogromnych zasługach w dziedzinie, w której działają, ludzi niepowtarzalnych, oryginalnych, jedynych w swoim rodzaju, a nikt z nas, tutaj zgromadzonych, nie wątpi, że osobami o takich właśnie przymiotach są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – podkreślił, przedstawiając następnie liczne zasługi tej organizacji, za które, na wniosek starosty, doceniła ją Kapituła Nagrody, a następnie – uchwałą nr VXII/148/2016 z 26 kwietnia – nadała tę nagrodę Stowarzyszeniu Rada Powiatu Tarnogórskiego.

Nagrodę przyznano, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, za działalność na rzecz opieki nad zabytkami Ziemi Tarnogórskiej, m.in.: Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Skansenu Maszyn Parowych, Dzwonnicy Gwarków, budynku Sedlaczka i Muzeum w Tarnowskich Górach. Nagroda „Orła i Róży” dla SMZT jest docenieniem pracy wielu ludzi dobrej woli, społeczników i pasjonatów, którzy dzięki swojej pracy rozsławiają region tarnogórski w kraju i za granicą. To hołd dla etosu pracy górniczej. Jej wręczenie nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, która odbyła się 11 maja o godz. 14.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, odczytując następnie treść uchwały o nadaniu nagrody. Laudację na cześć tegorocznego laureata wygłosił starosta Józef Burdziak. Pamiątkowy medal i dyplom wręczyli oni wspólnie, w imieniu powiatowych władz samorządowych, trzem przedstawicielom Stowarzyszenia: prezesowi Markowi Kandzi, wiceprezesowi Zbigniewowi Pawlakowi oraz Stanisławowi Wyciszczakowi – jedynemu żyjącemu do dziś członkowi-założycielowi SMZT.
Nagroda „Orła i Róży” to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej to niewątpliwie jedna z najbardziej zasłużonych organizacji dla Tarnowskich Gór, Powiatu Tarnogórskiego i całego Śląska. Bez pracy tych społeczników nie byłoby Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Skansenu Maszyn Parowych, budynku Sedlaczka i Muzeum, a także święta miasta Dni Gwarków, Pikniku Gwareckiego, Tarnogórskich Czwartków ani tygodnika „Gwarek”.
Stowarzyszenie uczestniczyło także w tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, organizowało Międzynarodowe Plenery Artystyczne i Konferencje Ekologiczne Regionu Tarnogórskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym. To między innymi dzięki tym konferencjom doszło do rozpoczęcia likwidacji wysypiska po byłych Zakładach Chemicznych. W ostatnich miesiącach dzięki trudowi podjętemu przez członków Stowarzyszenia Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Paryżu obszerną aplikację dotyczącą wpisu tarnogórskich podziemi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace nad wnioskiem trwały w Stowarzyszeniu wiele lat. Dzięki nim cały świat może wkrótce usłyszeć o skarbach Ziemi Tarnogórskiej.
– Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej dziękuje za przyznanie tego szczególnego wyróżnienia za nasze dokonania na rzecz lokalnej społeczności w czasie naszego już ponad 60-letniego działania – powiedział prezes SMZT, Marek Kandzia. Tym bardziej je sobie cenimy, bo jakże trudno znaleźć uznanie w swoim najbliższym otoczeniu. Sukcesy w naszej pracy, które Kapituła doceniła, nie byłyby możliwe bez zgodnej współpracy i zrozumienia sensu naszych działań przez lokalne samorządy. Trafiliśmy na zrozumienie i pomoc, stąd zrodzone u nas pomysły mogły stać się rzeczywistością. Sporym osiągnięciem Stowarzyszenia było przygotowanie wniosku aplikacyjnego o wpis tarnogórskich podziemi oraz pozostałości pogórniczych na powierzchni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak wielkie wyróżnienie wiąże się ze sporymi obowiązkami, aby zachować to dziedzictwo dla potomnych, na co władze lokalne również wyraziły zgodę i te zgodne działania przynoszą sukcesy. Przyznana nam Nagroda „Orła i Róży” doda nam jeszcze więcej energii do pracy na rzecz swojej małej ojczyzny.
Gratulacje złożyli Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej radna Sejmiku Województwa Śląskiego Lucyna Ekkert, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot oraz przedstawicielka „tarnogórzanina z wyboru”, profesora Mariana Zembali. Zaproszeni na uroczystość parlamentarzyści, nieobecni z powodu uczestnictwa w obradach Sejmu, przysłali listy gratulacyjne, które odczytał Adam Chmiel.
Na zakończenie części oficjalnej prezes SMZT Marek Kandzia dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Powiatu Tarnogórskiego, a następnie uczestnikom uroczystości został zaprezentowany film o historii Stowarzyszenia. Uroczystą sesję uatrakcyjnił występ zespołu wokalnego „Szansa” pod kierunkiem Małgorzaty Zachnik z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

Call Now ButtonZadzwoń teraz