Razem dla gospodarki

Data publikacji: 13 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na zaproszenie Tadeusza Donocika, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczy w Radzie Samorządowej VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego pod hasłem „Nauka – Biznes – Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI”.

Tegoroczna, szósta edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 10 – 12 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


Na zaproszenie Tadeusza Donocika, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczy w Radzie Samorządowej VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego pod hasłem „Nauka – Biznes – Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI”.

Tegoroczna, szósta edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 10 – 12 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W czasie trzech dni poświęconym przedsiębiorczości spotkają się przedstawiciele sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych, a także osoby, które dopiero planują założenie własnej firmy oraz studenci. Liczba uczestników V edycji sięgnęła 6 000 osób z 42 krajów.

Katowice miejscem spotkań biznesu

Uczestnicy Kongresu podczas kilkudziesięciu paneli tematycznych poruszą kwestie najistotniejsze dla sektora MŚP i wypracują rekomendacje stymulujące jego rozwój. Rozmowy dotyczyć będą aspektów prawnych, finansowych, politycznych, marketingowych i organizacyjnych. Ponadto w programie Kongresu znajdą się tematy, które od wielu lat uznawane są przez przedsiębiorców za najbardziej newralgiczne: dostęp do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system stanowienia stabilnego i przyjaznego prawa, tworzenie skutecznej reklamy.
Równolegle z Kongresem odbędą się Targi Biznes Expo, podczas których można będzie na bieżąco prowadzić rozmowy biznesowe i uzyskiwać pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W ubiegłym roku Targi współorganizowane przez firmę Proarte Media zgromadziły 100 wystawców, których odwiedziło liczne grono osób chcących nawiązywać nowe kontakty gospodarcze.
„Samorząd, który wspiera MŚP” jest kolejnym przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program wyłania i promuje samorządy stwarzające dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój sektora MŚP.

Mały biznes na szerokich wodach
Jednym z głównych wydarzeń VI edycji EKMŚP będzie Kongres Hemisferyczny CAMACOL. Jest to zgromadzenie izb gospodarczych, a więc jednocześnie przedsiębiorców z Ameryki Łacińskiej. Po raz pierwszy w historii obrady tej organizacji odbędą się w Europie. Głównym celem wspólnego działania jest przedstawienie Śląska i Katowic jako wrót do gospodarczej współpracy pomiędzy UE a obiema Amerykami. W ramach Kongresu Hemisferycznego spodziewamy się 150-200 gości z ponad 20 państw obu Ameryk.
Tradycyjnie już podczas Kongresu będziemy poruszać temat Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). W tym roku temat zamierzamy przedstawić w formie warsztatowej skierowanej do wybranych grup docelowych. Planujemy zorganizować 4 warsztaty. Głównymi partnerami przy organizacji tego wydarzenia jest Komisja Europejska oraz Ambasada USA w Polsce.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach VI EKMŚP jest planowane spotkanie Grupy Wyszehradzkiej na szczeblu ministerialnym oraz samorządu gospodarczego. Projektowane przez nas obrady okrągłego stołu mają być platformą wymiany doświadczeń państw V4 w zakresie wzmacniania sektora MŚP przez izby gospodarcze.

Od słów do czynów
Każdego roku podczas Kongresu prezentujemy perspektywiczne dla MŚP rynki. W tym planujemy prezentację (a także spotkania B2B) firm belgijskich, a w związku z otwarciem się rynku irańskiego i tworzeniem programy GO IRAN, planujemy zorganizować osobną sesję dotyczącą Iranu.
Kontynuować będziemy też współpracę z Enterprise Europe Network przy organizacji spotkań B2B. Platforma EEN do parowania przedsiębiorców okazała się być doskonałym narzędziem do zdobywania kontaktów biznesowych a zorganizowane w zeszłym roku spotkania cieszyły się bardzo dużą popularnością.

O istotnych sprawach w wybitnym gronie

Europejski Kongres MŚP wspierają wybitne osobistości, dla których rozwój gospodarki jest istotnym czynnikiem wzrostu znaczenia i konkurencyjności kraju. Każda z dotychczasowych edycji wydarzenia była objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Przewodniczącym Komitetu Honorowego został, jak co roku, Jerzy Buzek, Premier rządu w latach 1997-2001, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Rokrocznie Kongres odwiedzają urzędnicy unijni z Komisarzami na czele. Do udziału w VI edycji Kongresu zaprosiliśmy 14 Komisarzy. Ponadto spodziewamy się gości z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja rozpocznie się w czerwcu br. pod adresem www.ekmsp.eu.
Już dziś zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP!

Call Now ButtonZadzwoń teraz