Konwent Powiatów obradował w Zawadach

Data publikacji: 17 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W Zawadach w powiecie kłobuckim spotkali się starostowie z całego województwa na ostatnim, majowym Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego. Powiat tarnogórski reprezentował starosta Józef Burdziak.
Narady robocze organizacji, do której należą w naszym województwie wszystkie samorządy powiatowe, odbywają się kilka razy do roku. Tym razem organizatorem był powiat kłobucki, a starosta kłobucki Henryk Kiepura wraz z przewodniczącym Konwentu – starostą bielskim Andrzejem Płonką – byli gospodarzami spotkania.


W Zawadach w powiecie kłobuckim spotkali się starostowie z całego województwa na ostatnim, majowym Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego. Powiat tarnogórski reprezentował starosta Józef Burdziak.
Narady robocze organizacji, do której należą w naszym województwie wszystkie samorządy powiatowe, odbywają się kilka razy do roku. Tym razem organizatorem był powiat kłobucki, a starosta kłobucki Henryk Kiepura wraz z przewodniczącym Konwentu – starostą bielskim Andrzejem Płonką – byli gospodarzami spotkania.

W trakcie obrad prezentację dotyczącą projektu wojewódzkiej mapy szpitalnictwa opracowanej przez wojewodę śląskiego przedstawiła Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Z kolei informację o aktualnych problemach Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW, z obszaru nadzoru nad powiatami, przedstawił jego dyrektor Krzysztof Nowak.

Przedstawione prezentacje wywołały żywą dyskusję, w której nie brakowało ścierających się racji przedstawicieli samorządów powiatowych z jednej strony oraz administracji wojewódzkiej z drugiej.

Uczestnicy zapoznali się także z przedstawionym przez przewodniczącego Andrzeja Płonkę zamierzeniami dotyczącymi inicjatyw i opracowań, w tym konsultacji, które przedstawiciele śląskiego konwentu, planują w najbliższym czasie przedłożyć administracji rządowej szczebla centralnego podczas stosownych roboczych spotkań z organami Związku Powiatów Polskich.

Obradom przysłuchiwał się II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, a uczestniczyli w nich także osoby z kierownictw wydziałów zdrowia w powiatach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz