Aby wakacje były bezpieczne

Data publikacji: 20 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku, omówienie stanu przygotowań pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku (w tym zbiorników wodnych) oraz przedstawienie związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym propozycji do budżetu powiatu na rok 2017 były tematami ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja spotkała się w Starostwie Powiatowym 18 maja pod przewodnictwem starosty Józefa Burdziaka.


Podsumowanie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku, omówienie stanu przygotowań pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku (w tym zbiorników wodnych) oraz przedstawienie związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym propozycji do budżetu powiatu na rok 2017 były tematami ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja spotkała się w Starostwie Powiatowym 18 maja pod przewodnictwem starosty Józefa Burdziaka.

Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnogórskiego za rok 2015 przedstawiła Jolanta Wąsowska – państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Bytomiu. – Z analiz porównawczych w stosunku do lat poprzednich wynika, że stan bezpieczeństwa sanitarnego stale poprawia się, stwierdzane są jednak nadal zjawiska negatywne, wymagające podjęcia działań zarówno ze strony podmiotów gospodarczych jak i władz samorządowych i administracyjnych – stwierdziła Jolanta Wąsowska, podsumowując prezentację swojego obszernego raportu, zawierającego szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonych w 2015 roku. Podkreśliła przy tym, że działalność restrykcyjno-kontrolna nie jest jedyną formą działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prowadzi ona bowiem liczne akcje profilaktyczno-szkoleniowe adresowane do różnych środowisk. Przykładem było odbywające się tego samego dnia w Starostwie Powiatowym szkolenie dla fryzjerów, kosmetyczek i tatuażystów.

Starosta Józef Burdziak i członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Gustaw Jochlik zwrócili się z wnioskiem, aby Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna przesłała szczegółową informację dotyczącą występowania chromu w studni nr 3 na ujęciu wodnym w Tarnowskich Górach przy ulicy. Sprawa ma związek z wnioskiem burmistrza Radzionkowa dotyczącym chęci przyłączenia miasta Radzionków do tego ujęcia wodnego.

Informację o przygotowaniu policji do zbliżającego się sezonu wakacyjnego przedstawili komendant powiatowy policji st. insp. Tadeusz Stuchlik i naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji podinsp. Artur Wieczorek. Poinformowali oni, że jest już gotowy plan działań pod nazwą „Bezpieczne wakacje”, w którym szczegółowo określono zadania do realizacji przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne KPP. Przedstawił przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie miejsc, gdzie latem odbywa się wzmożony ruch turystyczny. Są to takie miejsca, jak Zalew Nakło-Chechło, zbiorniki Borowiany i Brzeźnica, Potępa i Pniowiec, zbiornik Kozłowa Góra oraz Zielona I i II, a także najważniejsze tarnogórskie obiekty turystyczne: Sztolnia Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra.
Nad Zalewem Nakło-Chechło, ze względu na jego specyfikę, zaplanowano w tym sezonie pracę Sezonowej Komórki Specjalistycznej Policji, w skład której wejdzie czterech policjantów. Będą oni dysponować radiowozem, rowerami i łodzią motorową. Okresowo na terenie zalewu będą także pełnić służbę Rajdujące Patrole Policji Wodnej z Oddziałów Prewencji KWP w Katowicach. Starostwo Powiatowe, podobnie jak w latach ubiegłych, wyasygnuje środki finansowe na patrole ponadnormatywne i paliwo do ich radiowozów.
Poruszono również problem zarastania zalewu Nakło-Chechło przez roślinność wodną zagrażającą bezpieczeństwu osób kąpiących się i służb ratowniczych poruszających się łodzią motorową. Radny Adam Baron zaproponował, aby skierować wniosek do Urzędu Gminy Świerklaniec o przedstawienie informacji jak gmina zamierza rozwiązać ten problem.

Raport o przygotowaniach straży pożarnej do sezonu wakacyjnego przedstawił zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach Gerard Nickel. Straż pożarna sprawdziła już drogi dojazdowe i ewakuacyjne z terenu akwenu Nakło-Chechło, wydała dwie opinie o stanie obiektów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, planuje kontrole kolejnych obiektów wypoczynkowych i inne działania prewencyjne, zamierza w sezonie letnim organizować pokazy sprzętu, pokazy strażackie i pogadanki o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaakceptowała propozycje do projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wniosek przewiduje między innymi 20 tys. zł dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach na dodatkowe patrole nad zalewem Nakło-Chechło i nad akwenem Zielona w Kaletach oraz na paliwo do radiowozów dla patroli ponadnormatywnych, 6 tys. zł dofinansowania dla WOPR-u, 10 tys. zł na usługi weterynaryjne związane z użyciem broni Pallmera i 5 tys. zł na wynagrodzenia dla psychologów udzielających pomocy nieletnim ofiarom przemocy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz