Ankieter może zapukać do drzwi

Data publikacji: 30 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że od 1 czerwca w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie ankietowe struktury gospodarstw rolnych do celów statystycznych. W województwie śląskim spośród wszystkich gospodarstw do przeprowadzenie wylosowano 11 tysięcy gospodarstw, w których zostaną przeprowadzone badania pogłowia bydła, owiec, drobiu i produkcji zwierzęcej, a także świń i produkcji żywca wieprzowego.

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że od 1 czerwca w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie ankietowe struktury gospodarstw rolnych do celów statystycznych. W województwie śląskim spośród wszystkich gospodarstw do przeprowadzenie wylosowano 11 tysięcy gospodarstw, w których zostaną przeprowadzone badania pogłowia bydła, owiec, drobiu i produkcji zwierzęcej, a także świń i produkcji żywca wieprzowego.
Do wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych zostanie wysłany list prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informujący o rodzaju, terminie badań i możliwości samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet.
Udział użytkowników wylosowanych gospodarstw rolnych w badaniach jest obowiązkowy.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej GUS, pod adresem www.stat.gov.pl lub pod numerem infolinii 22/279-99-99

Call Now ButtonZadzwoń teraz