Obowiązki organizatorów, bezpieczeństwo uczestników

Data publikacji: 30 maja 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zorganizowanie imprezy – koncertu, festynu, meczu czy zawodów sportowych – zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach ciąży wiele obowiązków. O odpowiedzialności organizatorów imprez, nie tylko masowych, oraz o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom rozmawiano na spotkaniu przedstawicieli samorządów i policji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Zorganizowanie imprezy – koncertu, festynu, meczu czy zawodów sportowych – zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach ciąży wiele obowiązków. O odpowiedzialności organizatorów imprez, nie tylko masowych, oraz o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom rozmawiano na spotkaniu przedstawicieli samorządów i policji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
Spotkanie zatytułowane „Bezpieczeństwo i obowiązki organizatorów imprez masowych, sportowych w świetle obowiązujących przepisów” odbyło się 25 maja w sali sesyjnej starostwa. Jego inicjatorami byli radni Rady Powiatu Tarnogórskiego, a szczególnie radny Kazimierz Gwóźdź z Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.
Uczestników powitał starosta tarnogórski Józef Burdziak. Prelegentami byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.
Wprowadzenie do tematu bezpieczeństwa imprez masowych wygłosił Piotr Skolik – komendant Komisariatu Policji w Tworogu. O obowiązkach organizatorów imprez i przygotowaniu obiektów sportowych mówili Anna Kubicka-Tomczyk i Jacek Kroczek ze Sztabu Policji KWP w Katowicach. Wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego imprez omówił Piotr Pichura, kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowj PSP. Tematykę bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła z kolei Sabina Tatarczyk z Sanepidu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i klubów sportowych z Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Kalet, Tworoga, Krupskiego Młyna i Ożarowic, a także pracownicy Starostwa Powiatowego. Władze samorządowe powiatu reprezentowali starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski, przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel i radni Rady Powiatu Kazimierz Gwóźdź oraz Mariusz Kupny.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali przygotowany przez policję „Poradnik organizatora imprez”

Call Now ButtonZadzwoń teraz