Górnoślązacy i piłka nożna

Data publikacji: 15 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z okazji Euro 2016 Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim prezentuje wystawę Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Górnośląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej”. Potrwa ona do 17 lipca.

Z okazji Euro 2016 Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim prezentuje wystawę Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Górnośląscy piłkarze w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej”. Potrwa ona do 17 lipca.
Ekspozycja przedstawia zawiłe dzieje górnośląskich piłkarzy w XX wieku; jest to próba ukazania wielowątkowej i trudnej historii Górnego Śląska, jego mieszkańców i stosunków polsko-niemieckich w odmiennej formie, bo przez pryzmat historii sportu na Górnym Śląsku. Wystawa ma na celu przede wszystkim przypomnieć lub pogłębić świadomość, jak wiele sportowych talentów urodziło się i wychowało na górnośląskiej ziemi, a potem – z uwagi na zawiłości i specyfikę górnośląskiej historii – grało w reprezentacjach narodowych zarówno Polski, jak i Niemiec. Legendy takie jak Ernst Wilimowski (Pradulla), Gerard Cieślik czy Ernst Pohl, a także dzisiejsi piłkarze-Górnoślązacy – np. Miroslav Klose, Lukas Podolski i Sebastian Boenisch – symbolizują nie tylko losy Górnego Śląska, ale i samych Górnoślązaków. Wystawa pokazuje światowej rangi piłkarzy, których wydarzenia polityczne niejednokrotnie zmuszały do dokonywania najtrudniejszych wyborów – tych sportowych, jak i życiowych. Osiągnięcia piłkarskie śląskich futbolistów w świetle zawieruchy XX wieku są wielce pouczającą lekcją historii regionalnej i lokalnej. Jednocześnie nie zrozumiemy losów górnośląskich sportowców, jeśli obce będzie nam spojrzenie na historię Górnego Śląska z szerszej, europejskiej perspektywy.
Zawirowania polityczne, które nawiedziły Górny Śląsk w XX wieku, dotknęły praktycznie wszystkich dziedzin życia, nie omijając także sportu. I wojna światowa, powstania śląskie, plebiscyt, II wojna światowa, stalinizacja życia politycznego i publicznego w okresie powojennym i powtarzające się z różnym natężeniem fale wyjazdów do obu państw niemieckich na trwałe zmieniły oblicze regionu. W wyniku tego już od ponad 80 lat Górnoślązacy legitymują się różnymi paszportami, grają w różnych reprezentacjach i kibicują różnym narodowym jedenastkom.
W ramach wystawy prezentowany jest górnośląski „wunderteam”, któremu nigdy nie było dane wystąpić razem – w jednej drużynie – na boisku. I to nie tylko dlatego, że kariery wybranych przez nas zawodników przypadały na różne okresy. Decydujący był fakt, że piłkarze ci byli – względnie są – obywatelami zarówno Polski, jak i Niemiec. Naszym zamysłem jest przedstawienie słynnych i zasłużonych dla niemieckiej lub polskiej historii piłki nożnej Górnoślązaków, zaprezentowanie ich biografii w nowym świetle, zwłaszcza że wielu z nich ze względu na historyczne i polityczne procesy na Górnym Śląsku popadło w zapomnienie lub zostało niesprawiedliwie zdyskredytowanych.

Tekst: DWPN

Call Now ButtonZadzwoń teraz