Krzyże Zasługi i srebrne floreny

Data publikacji: 15 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Lesław Janik i Stanisław Karcz – uhonorowani przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczeniami państwowymi członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – odwiedzili wczoraj powiatowy samorząd. Przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu odznaczonemu Złotym Krzyżem Zasługi Lesławowi Janikowi i odznaczonemu Srebrnym Krzyżem Zasługi Stanisławowi Karczowi gratulacje złożyli starosta Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, wręczając im pamiątkowe srebrne floreny tarnogórskie.

Lesław Janik i Stanisław Karcz – uhonorowani przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczeniami państwowymi członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – odwiedzili wczoraj powiatowy samorząd. Przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu odznaczonemu Złotym Krzyżem Zasługi Lesławowi Janikowi i odznaczonemu Srebrnym Krzyżem Zasługi Stanisławowi Karczowi gratulacje złożyli starosta Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, wręczając im pamiątkowe srebrne floreny tarnogórskie. Ze względów służbowych na sesję nie mógł przybyć Zbigniew Pawlak, odznaczony przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi.
Jak już informowaliśmy, prezydent RP nadał odznaczenia państwowe członkom SMZT na wniosek starosty Józefa Burdziaka, za działalność na rzecz propagowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Odznaczenia wręczył im wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas uroczystości, która odbyła się 13 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Zadzwoń teraz