Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim

Data publikacji: 22 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ODWOŁUJE pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim, w okolicy ulic Obłoków i Głównej (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o powierzchni 2,7369 ha, która oznaczona jest w części 1,7772 ha jako Bi – inne tereny zabudowane, w części 0,9344 ha jako RIVb – grunty orne oraz w części 0,0253 ha jako RV – grunty orne.

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO ODWOŁUJE pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim, w okolicy ulic Obłoków i Głównej (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o powierzchni 2,7369 ha, która oznaczona jest w części 1,7772 ha jako Bi – inne tereny zabudowane, w części 0,9344 ha jako RIVb – grunty orne oraz w części 0,0253 ha jako RV – grunty orne.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0. Zabudowa obejmuje budynki i budowle dawnej bazy warsztatowo-garażowej o łącznej pow. użytkowej 961,88 m2. W części wschodniej działki nr 367/1 znajdują się fundamenty oraz gruz po zabudowie inwentarskiej.

Powodem odwołania przetargu jest uchwalenie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nowelizującej ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie swobody obrotu nieruchomościami rolnymi.

Cena wywoławcza ustalona była na kwotę 1 455 000 zł. Sprzedaż zabudowanej działki gruntu zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Natomiast wadium w pieniądzu, w wysokości 72 750,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 72 750,00 zł.

Przetarg zaplanowany był na dzień 24 czerwca 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu www.powiat.tarnogorski.pl – zakładka „ogłoszenia i komunikaty” i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka „obwieszczenia i zawiadomienia”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

Call Now ButtonZadzwoń teraz