Zgłoś kandydata do konkursu „Marka – Śląskie”

Data publikacji: 27 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Jeszcze tylko do 30 czerwca można składać wnioski do konkursu „Marka-Śląskie”, którego VII edycję organizują w tym roku wspólnie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach i Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Jeszcze tylko do 30 czerwca można składać wnioski do konkursu „Marka-Śląskie”, którego VII edycję organizują w tym roku wspólnie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach i Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Konkurs ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.
Nagroda ma formę znaku oraz statuetki z napisem informującym, komu przyznaje się nagrodę oraz w jakiej kategorii, jej numer oraz rok nadania.

Tytułem nagrody „Marka – Śląskie” można być uhonorowanym w kategoriach:

Gospodarka
Nauka
Kultura
Dziedzictwo kulturowe regionu
Sport
Turystyka i rekreacja
Produkt
Usługa
Zdrowie
Organizacje pozarządowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Media

Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku”.

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Wnioski składać można do 30 czerwca każdego roku.

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami Regulaminu składa się ona z 5 członków stałych oraz 6 powoływanych kadencyjnie. Członków stałych Kapituły – reprezentujących Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, TVP Katowice, Radio Katowice i Dziennik Zachodni – powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Członkowie kapituły dokonują oceny punktowej każdego wniosku zgłoszonego do poszczególnych kategorii (według jednolitego arkusza oceny), a ocena ostateczna wniosku jest średnią arytmetyczną liczoną z indywidualnych ocen. Na podstawie oceny punktowej kapituła ustala listę nominowanych do nagrody.

Spośród nominowanych wybiera się zwycięzcę oraz wyróżnionych w każdej kategorii. Mają oni prawo używać w swoich materiałach reklamowych i firmowych tytuł „Zwycięzca Nagrody „Marka – Śląskie” Marszałka Województwa Śląskiego w roku ….. w kategorii……” lub „Wyróżniony Nagrodą „Marka – Śląskie” Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii ….. za rok ……..”.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Organizatorzy projektu będą dążyć, aby wyróżnienie to stało się symbolem jakości nie tylko w świecie biznesu, ale także kultury, polityki, nauki czy sportu. Innymi słowy – uhonorowany będzie mógł zostać każdy, kto swoją działalnością i postępowaniem buduje pozytywny wizerunek regionu oraz przyczynia się do budowania tożsamości regionalnej.

Rolę koordynatora działań związanych z przyznawaniem wyróżnienia pełni Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z całą dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2016
W razie pytań można się kontaktować z Biurem Kapituły Konkursu (tel. 32 231 99 79, e-mail: markaslaskie@riph.com.pl)

Call Now ButtonZadzwoń teraz