Powiat dostał pieniądze na Centrum Usług Społecznych

Data publikacji: 30 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 mln 924 tys. 838,49 zł na adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych otrzymał Powiat Tarnogórski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Listę piętnastu wybranych do dofinansowania projektów zatwierdził 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016. Z listą projektów, które uzyskały dofinansowanie, można się zapoznać pod adresem:

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 mln 924 tys. 838,49 zł na adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych otrzymał Powiat Tarnogórski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Listę piętnastu wybranych do dofinansowania projektów zatwierdził 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016. Z listą projektów, które uzyskały dofinansowanie, można się zapoznać pod adresem:
http://www.rpo.slaskie.pl/czytaj/wybor_projektow_w_ramach_konkursu_nr_rpsl_10_02_02_iz_01_24_01615

Centrum Usług Społecznych, które po kompleksowym remoncie budynku powstanie przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach, będzie obejmowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (która zostanie przeniesiona, zgodnie z programem postępowania naprawczego powiatu tarnogórskiego, z obecnej siedziby przy ul. Sienkiewicza 8), a także Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności i biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Wniosek o dofinansowanie adaptacji budynku został złożony przez Starostwo Powiatowe 27 listopada 2015 roku, w ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz insfrastruktury usług społecznych – ZIT Subregion Centralny.
Celem projektu jest rozwój i profesjonalizacja usług aktywizacji społecznej i zawodowej, szerzenia wiedzy, udzielania wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców powiatu tarnogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących zadania związane ze świadczeniem usług społecznych. Projekt zakłada kompleksową rewitalizację i przystosowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 16 do sprawnej i efektywnej realizacji założonych zadań.

Całkowite koszty adaptacji budynku na potrzeby Centrum to 3 mln 985 tys. 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 mln 924 tys. 838,49 zł. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu powiatu.
Zanim rozpoczną się prace remontowe, powiat musi podpisać umowę ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącą dofinansowania, a następnie ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na wykonanie prac adaptacyjnych. Trudno precyzyjnie podać termin ich rozpoczęcia, ponieważ nie została jeszcze podpisana przez prezydenta RP uchwalona przez Sejm nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która zmienia obowiązujące dotychczas procedury przetargowe. Przybliżony termin rozpoczęcia prac to ostatni kwartał 2016 roku, a ich zakończenie i odbiór jest przewidywane na początek roku 2018.

Planowany zakres prac obejmuje następujące czynności: remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i wzmocnieniem konstrukcji dachu; termomodernizację ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową; wymianę stolarki drzwiowej i okiennej; przebudowę strefy głównego wejścia, w tym schodów zewnętrznych i wewnętrznych w strefie wiatrołapu; remont kominów; umiejscowienie projektowanych kanałów wentylacyjnych; remont tarasu; wykonanie odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej; dostosowanie obiektu do warunków bezpieczeństwa pożarowego i higieniczno-sanitarnych; dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w tym budowę windy osobowej; przebudowę, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku; zmianę funkcji pomieszczeń magazynowych w piwnicy na archiwa zakładowe; przebudowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Ostatnim etapem będzie zakup wyposażenia budynku na Centrum Usług Społecznych.
– Uzyskanie prawie dwóch milionów złotych dofinansowania jest znaczącym sukcesem Zarządu Powiatu – mówi starosta tarnogórski Józef Burdziak.Cieszę się że mimo trudnej sytuacji finansowej powiatu będziemy w stanie przeprowadzić tak dużą i ważną inwestycję.

Call Now ButtonZadzwoń teraz