Powstaje nowa strategia powiatowa

Data publikacji: 1 lipca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Spotkanie warsztatowe w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim odbyło się wczoraj (30 czerwca) w Starostwie Powiatowym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin, powiatowych i gminnych instytucji, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej.

Spotkanie warsztatowe w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim odbyło się wczoraj (30 czerwca) w Starostwie Powiatowym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin, powiatowych i gminnych instytucji, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej.
– Obowiązek opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nakłada na nas ustawa o pomocy społecznej – powiedział, witając uczestników spotkania, członek Zarządu Powiatu Andrzej Elwart. – Pracujemy obecnie nad nowym dokumentem wieloletnim, który będzie obowiązywał od 2016 do 2025 roku.
Spotkanie warsztatowe poprowadził Bartłomiej Kazubski, prezes firmy badawczej DSC z Wrocławia, która na zlecenie starostwa opracowuje nową strategię. W pierwszej części przedstawił on w postaci prezentacji dane statystyczne, stanowiące podstawę do diagnozy problemów społecznych w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych trendów demograficznych, bezrobocia, liczby osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Część warsztatowa, z aktywnym udziałem uczestników spotkania, polegała na sporządzeniu analizy SWOT, ukazującej silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia polityki społecznej w Powiecie Tarnogórskim.
– Zaproszenie do udziału w warsztatach zostało skierowane do osób, które na co dzień zajmują się sprawami społecznymi, zarówno w strukturach samorządowych, jak i organizacji pozarządowych – mówi Izabela Dittmann, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. – Jego celem było zidentyfikowanie głównych potencjałów i barier rozwoju obszaru objętego strategią, a także wypracowanie wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych.
Projekt strategii, po konsultacji z gminami, zostanie przedstawiony, jako projekt uchwały, Radzie Powiatu Tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz