Powiatowa policja obchodziła swoje święto

Data publikacji: 15 lipca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W czwartek 14 lipca w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim tarnogórscy policjanci uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości 119 policjantów tarnogórskiej komendy mianowano na wyższe stopnie policyjne. Trzech policjantów zostało odznaczonych „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Święto Policji jest okazją do promowania i nagradzania policjantów za sumienną i ciężką służbę.

W czwartek 14 lipca w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim tarnogórscy policjanci uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości 119 policjantów tarnogórskiej komendy mianowano na wyższe stopnie policyjne. Trzech policjantów zostało odznaczonych „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Święto Policji jest okazją do promowania i nagradzania policjantów za sumienną i ciężką służbę.
W korpusie oficerów starszych awansowano 1 policjanta, w korpusie aspirantów 59 policjantów, w korpusie podoficerów awansowano 55 funkcjonariuszy, na starszego posterunkowego awansowano 4 policjantów. Rozkazy o mianowaniu wręczali zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak wraz z komendantem powiatowym policji w Tarnowskich Górach mł.insp. Tadeuszem Stuchlikiem. Na uroczystości obecni byli również zaproszeni goście: komendant główny policji w stanie spoczynku nadinsp. Ferdynad Skiba, senator Maria Pańczyk-Pozdziej, radna wojewódzka Lucyna Ekkert, starosta tarnogórski Józef Burdziak oraz władze samorządowe w osobach burmistrzów i wójtów, a także przedstawiciele samorządów i służb mundurowych z terenu powiatu.
Podczas uroczystości nastąpiło nadanie srebrnych „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego” , które otrzymali podinsp. Artur Wieczorek, podkom. Wojciech Dolata, asp. szt. Grzegorz Karcz. Odznaczenia wręczyła radna Sejmiku Województwa Śląskiego Lucyna Ekkert. W trakcie uroczystej zbiórki czterech mundurowych otrzymało nagrodę burmistrza miasta Tarnowskie Góry z rąk zastępcy burmistrza Piotra Skrabaczewskiego.

Po mianowaniach i wyróżnieniach nastąpiły okolicznościowe wystąpienia, po których komendant Stuchlik zaprosił wszystkich obecnych na zwiedzanie wystaw, które zostały zaprezentowane w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Call Now ButtonZadzwoń teraz