Trzy dni inspiracji dla innowacji

Data publikacji: 19 lipca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W związku z przyjęciem przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka zaproszenia prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika do udziału w Radzie Samorządowej VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, informujemy, że jego hasło to „Trzy dni inspiracji dla innowacji”. Kongres odbędzie się w dniach 10-12 października w Katowicach. Wśród najważniejszych tematów obok innowacji będą: współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką.

W związku z przyjęciem przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka zaproszenia prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika do udziału w Radzie Samorządowej VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, informujemy, że jego hasło to „Trzy dni inspiracji dla innowacji”. Kongres odbędzie się w dniach 10-12 października w Katowicach. Wśród najważniejszych tematów obok innowacji będą: współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką.
Wraz z ogłoszeniem programu, 4 lipca ruszyła też rejestracja uczestników. Aby wziąć udział w wybranych wydarzeniach wystarczy wypełnić formularz rejestracji na stronie www.ekmsp.eu.
W zeszłym roku w gronie 6000 osób znaleźli się przedstawiciele 43 krajów. Tym samym Kongres stał się największym wydarzeniem dla sektora MŚP w Europie.
Innowacje to – zdaniem organizatorów Kongresu – najważniejsze wyzwanie 2016 roku dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Każdego roku podczas Kongresu poza diagnozą trendów w MŚP powstają też konkretne rozwiązania. Motyw przewodni VI edycji to „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.
Zbyt często przedsiębiorcy kojarzą konkurencyjność z obniżaniem kosztów działalności, zbyt rzadko upatrują jej w innowacjach. W Polsce mniej niż 1% PKB przeznaczany jest na sferę Badania+Rozwój. Inaczej wygląda to w Europie. Innowacyjność jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Na projekty badawczo-rozwojowe i innowacje w Polsce w unijnym budżecie na lata 2014-2020 przewidziano 10 mld euro. Duża część tych środków przeznaczona jest dla firm. To ogromne wyzwania i szanse, o których będziemy debatować podczas Kongresu – tłumaczy Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizatora Kongresu.

Nowe kierunki: obie Ameryki, Grupa Wyszehradzka, Europa Wschodnia i Iran

Jak co roku, Kongres będzie miał wyjątkowy wymiar międzynarodowy. Świadczy o tym nie tylko Wysoki Patronat Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim liczba gości i delegacji zagranicznych. Polska pierwszy raz od 1989 r. ma dodatni wynik handlu zagranicznego. Tego sukcesu nie byłoby bez spotkań przedsiębiorców z różnych krajów. Od lat jednym z najważniejszych miejsc tych spotkań są Katowice.
W tym roku głównymi kierunkami podczas Kongresu będą: Ameryka Płn. i Płd., państwa Grupy Wyszehradzkiej, Ukraina, Białoruś oraz Iran. Ten międzynarodowy charakter zostanie podkreślony przez wydarzenie towarzyszące czyli V4 Young Entrepreneurs Summit Katowice, podczas którego młodzi przedsiębiorcy z krajów Grupy Wyszehradzkiej będą debatować o startupach, ekonomii dzielenia się (sharing economy), czy komunikacji w ramach Akademii Marketingu i Sprzedaży. Drugim wydarzeniem towarzyszącym będzie spotkanie Future Entrepreneurs, podczas którego przyszli przedsiębiorcy spotkają się z liderami życia politycznego, gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego i wspólnie zastanowią się czy American Dream jest jeszcze możliwy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz