„Raport mniejszości” o Romach w Polsce

Data publikacji: 20 lipca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na kolejne spotkanie z cyklu „Minority report” (Raport mniejszości) – tym razem poświęcone kulturze romskiej – zapraszamy w poniedziałek 25 lipca do Kurnej Chaty w Tarnowskich Górach.
W programie:
19:30 – rozmowa z Don Vasylem, prowadzenie Kamil Łysik
21:00 – projekcja filmu „Papusza”
W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja wystawy „Jedni z wielu” poświęconej romskim artystom.


Na kolejne spotkanie z cyklu „Minority report” (Raport mniejszości) – tym razem poświęcone kulturze romskiej – zapraszamy w poniedziałek 25 lipca do Kurnej Chaty w Tarnowskich Górach.
W programie:
19:30 – rozmowa z Don Vasylem, prowadzenie Kamil Łysik
21:00 – projekcja filmu „Papusza”
W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja wystawy „Jedni z wielu” poświęconej romskim artystom.

Cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem „Minority report” organizuje Stowarzyszenie Góry Kultury i Klub „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”. Powiat Tarnogórski i Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim są partnerami tego projektu.

Przez długie stulecia w targanej konfliktami etnicznymi i religijnymi Europie, Rzeczpospolita Obojga Narodów była wzorem wielokulturowości, oazą tolerancji i swobód obywatelskich. Jednym z fundamentów jej ówczesnej, niezwykłej sytuacji politycznej był uchwalony w 1573 r. akt konfederacji warszawskiej gwarantujący swobody religijne, drugim zaś idea państwa opartego przede wszystkim na obywatelstwie i wynikających zeń uprawnieniach.

Z czasem Rzeczpospolita stała się ojczyzną dla przedstawicieli różnych narodowości i religii, którzy znajdowali w niej sprzyjające warunki do życia, rozwoju, zarobku, kultu. Jeszcze w latach 1920-1939 niemal trzecia część mieszkańców Polski deklarowała narodowość inną niż polska. Niestety, ów bogaty krajobraz społeczny uległ zasadniczym przemianom, które spowodowały powstanie państwa etnicznie monolitycznego. Dziś przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią niespełna 2% ludności kraju. W większości są to potomkowie nacji zamieszkujących nad Wisłą od najdawniejszych czasów, choć od dekady notuje się też wzmożony napływ imigrantów należących do grup dotąd w Polsce nieobecnych.

Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców Tarnowskich Gór oraz okolic z bogatą kulturą, tradycją i historią mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie kraju. Obecność niektórych, np. Niemców, Ukraińców, Żydów wydaje się niemal oczywista, występowanie innych, np. Karaimów, Tatarów, Greków spowite jest mgłą tajemnicy.

Realizacja przedsięwzięcia, którego nazwa nawiązuje do tytułu głośnego filmu Stevena Spielberga, rozłożona została na 2 lata i odbywać się będzie w formie tematycznych spotkań z przedstawicielami poszczególnych mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz