Inwestycje i remonty na drogach powiatowych

Data publikacji: 21 lipca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedstawiamy Państwu informację o wykonanych już w tym roku – do połowy lipca – przez Zarząd Dróg Powiatowych inwestycjach i remontach na drogach powiatowych, a także o innych pracach związanych z ich utrzymaniem.

Najważniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu ulicy Paderewskiego w Kaletach. Zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2017.

Przedstawiamy Państwu informację o wykonanych już w tym roku – do połowy lipca – przez Zarząd Dróg Powiatowych inwestycjach i remontach na drogach powiatowych, a także o innych pracach związanych z ich utrzymaniem.

Najważniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu ulicy Paderewskiego w Kaletach. Zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2017.
Jest to inwestycja realizowana przy udziale finansowym miasta Kalety. Od początku robót, to znaczy od lutego tego roku, wykonano cały zakres prac przy budowie kanalizacji deszczowej i ponad 80 procent robót drogowych obejmujących budowę chodnika i nowej jezdni z asfaltobetonu. Etap prac przewidziany na 2016 rok (do skrzyżowania z ul. Lubszecką) zostanie zakończony do końca lipca.
Koszt tegorocznego zakresu prac wynosi 750 tys. zł

Z POCZĄTKIEM MAJA ROZPOCZĘŁY SIĘ REMONTY JEZDNI
DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE CAŁEGO POWIATU

Na jezdniach, w zależności od stopnia zniszczenia, wykonywano nakładkę – to znaczy warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni względnie na jednym pasie ruchu – albo w przypadku pojedynczych uszkodzeń jezdni wykonywano łaty z podziałem na dwie ich wielkości – do 5m2 powierzchni lub większe, o powierzchni od 5 do 25m2.

PONIŻEJ – WYKAZ WYKONANYCH PRAC Z PODZIAŁEM NA ULICE
W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU:

ZBROSŁAWICE (łączny koszt wykonanych prac 236 tys. zł)
Ulica Wieczorka w Zbrosławicach – nakładka o powierzchni 1295 m2.
Ulica Jasionowa w Księżym Lesie – nakładka o powierzchnia 676 m2. Łaty o łącznej powierzchni 13,44 m2.
Ulica Wiejska w Księżym Lesie – nakładka o powierzchni 1222 m2.
Ulica Wolności w Laryszowie – nakładka o powierzchni 1648 m2.
Ulica Mikulczycka w Świętoszowicach – nakładki o powierzchni 2200 m2. Łaty o łącznej powierzchni 138,34 m2.
Ulica Reptowska w Ptakowicach – nakładki o powierzchni 1466,71 m2. Łaty o łącznej powierzchni 115,54 m2.
Ulica Wyzwolenia w Ptakowicach – nakładka o powierzchni 292,51 m2. Łaty o łącznej powierzchni 33,45 m2.

Łączna powierzchnia wykonanych remontów dróg powiatowych w Gminie Zbrosławice:
1.Łaty do 5m2 – 13,68 m2
2. Łaty 5-25m2 – 300,77 m2
3.Nakładki – 8800,22 m2
Ponadto rozpoczęto wykonanie na ulicy Gliwickiej w sołectwie Boniowice nakładki o długości 500 m ,a jej powierzchnia wyniesie ok. 3500 m2.

TWORÓG (łączny koszt wykonanych prac 189 tys. zł)
Ulica Armii Krajowej w Boruszowicach – nakładka o powierzchni 1932 m2. Łaty o łącznej powierzchni 41,63 m2. Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (materiał inwestora). Powierzchnia 428 m2.
Ulica Strażacka w Świniowicach – nakładka o powierzchni 1260 m2.
Ulica Powstańców Śląskich w Wojsce – nakładki o powierzchni 1304 m2. Łaty o łącznej powierzchni 217.07 5m2.
Ulica Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej – nakładki o powierzchni 326,82 m2. Łaty o łącznej powierzchni 675,71 m2.
Droga powiatowa Brynek – Połomia – nakładki o powierzchni 165,22 m2. Łaty o łącznej powierzchni 279,09 m2.
Ulica Powstańców Śląskich w Tworogu. Łaty o łącznej powierzchni 68,08 m2.

Łączna powierzchnia wykonanych remontów dróg powiatowych w Gminie Tworóg:
1.Łaty do 5m2=256,49m2
2.Łaty 5-25m2=1047,46m2
3.Warstwa ścieralna=4988,04m2
4.Pobocze z destruktu=428m2.

Do tego zestawienia nie wliczono wykonanego dosłownie w ostatnich dniach remontu polegającego na wykonaniu nakładki na ulicy Kaletańskiej w sołectwie Mikołeska. Ma ona 610 m długości i jest kolejnym etapem remontu drogi między Mikołeską a Boruszowicami.

TARNOWSKIE GÓRY (łączny koszt wykonanych prac – 207,5 tys. zł)
Ulica Repecka – nakładka o powierzchni 1475 m2.
Ulica Grzybowa – nakładki o powierzchni 2491,46 m2. Łaty o powierzchni 11 m2.
Ulica Słowackiego – nakładki o powierzchni 239,19 m2. Łaty o powierzchni 16,24 m2.
Ulica Janasa. Łaty o powierzchni 265,31 m2.
Aleja Jana Pawła II. Łaty o powierzchni 265, 31 m2
Ulica Pyskowicka – nakładka o powierzchni 2012 m2.

Łączna powierzchnia wykonanych remontów dróg powiatowych w Tarnowskich Górach:
1.Łaty do 5m2 – 87,61 m2
2.Łaty 5-25m2- 233,24 m2
3.Nakładki – 6217,65 m2

KRUPSKI MŁYN (łączny koszt wykonanych prac – 30 tys. zł)
Ulica Lubliniecka – nakładki o powierzchni 756,40 m2. Łaty o łącznej powierzchni 352,53 m2.

KALETY (łączny koszt wykonanych prac – 116 tys. zł)
Ulica 1 Maja – nakładki o powierzchni 1452,88 m2 Łaty o łącznej powierzchni 118,81 m2.
Ulica Fabryczna – nakładki o powierzchni 241,84 m2. Łaty o łącznej powierzchni 146,68 m2.
Ulica Paderewskiego – nakładki o powierzchni 1768,36 m2. Łaty o łącznej powierzchni 462,97 m2.

Łączna powierzchnia wykonanych remontów dróg powiatowych w Gminie Kalety:
1.Łaty do 5m2 – 62,77 m2
2.Łaty 5-25m2 – 665,69 m2
3.Nakładki – 3463,08 m2.

ŚWIERKLANIEC (łączny koszt wykonanych prac 8000 zł)
Ulica Parkowa – nakładka o powierzchni 340,44 m2. Łaty o powierzchni 20,90 m2.


MIASTECZKO ŚLĄSKIE (łaczny koszt wykonanych prac 26 tys. zł)

Ulica Dworcowa – nakładki o powierzchni 797,73m2. Łaty o łącznej powierzchni 244,12 m2.

OŻAROWICE (łączny koszt – 68 tys. zł)

Ulica Główna w Zendku – nakładki o powierzchni 2725,64m2. Łaty o łącznej powierzchni 278,5 m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH
WE WSZYSTKICH GMINACH

1.Łaty do 5 m2- 516,09 m2
2.Łaty 5-25 m2- 3050,22 m2
3.Frezowanie – 28 tys. 089,20 m2
4.Warstwa ścieralna (nakładki) – 26 tys. 073,20 m2
6.Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego – 428 m2.
Łączny koszt ww. prac: 834 tys. zł

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził następujące remonty chodników i elementów odwodnienia drogowego:
Remont chodnika ulicy Sienkiewicza w Tarnowskich Górach od Zakładów Chemet do skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Casino. Powierzchnia – 250 m2.
Remont chodnika ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim (odcinek od kościoła do ul. Dudy). Powierzchnia – 140m2.
Kończy się remont chodnika ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach na 330-metrowym odcinku od Urzędu Skarbowego do skrzyżowania z ulicą Krasickiego. Planowane zakończenie koniec lipca br.

Odnawianie oznakowania poziomego na jezdniach dróg powiatowych:

Trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego na jezdniach dróg powiatowych w Tarnowskich Górach, Świerklańcu i w Kaletach. W pozostałych gminach prace rozpoczną się w najbliższych dniach.

Remonty jezdni w technologii natrysku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej:

W tej technologii wykonano remont jezdni następujących dróg powiatowych:
ul. Traugutta w Boruszowicach,
ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej,
ulice Główna i Lubliniecka w Krupskim Młynie,
odcinek ul. Koszęcińskiej w Kaletach.


Przygotowanie ulic i dróg powiatowych do II etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2016 w Tarnowskich Górach:

W związku z wyznaczeniem trasy tegorocznego wyścigu Tour de Pologne przez niektóre ulice powiatowe w Tarnowskich Górach i Świerklańcu Powiatowy Zarząd Dróg podjął działania w celu przygotowania tych ulic pod kątem bezpieczeństwa przejazdu kolarzy jak również ich estetyki. Wykonano remont jezdni ulic Janasa, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Opolskiej, Powstańców Śl. i Nakielskiej w Tarnowskich Górach oraz Parkowej w Świerklańcu. Wzdłuż tych ulic skoszono pobocza trawiaste i przycięto krzewy, wyczyszczono wpusty uliczne wraz z regulacją niektórych do poziomu jezdni. Odnowiono także oznakowanie poziome. Powiatowy Zarząd Dróg współdziałał z Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach w zakresie zmian w organizacji ruchu wymuszonych przez wyścig i wygrodzeniu ww. ulic na czas wyścigu.

Konserwacja przydrożnej zieleni wysokiej:

Wykonano wycinki drzew na terenie Ożarowic i Tarnowskich Gór. Wykonano również wycinkę samosiewów na łukach ulicy Reptowskiej w Ptakowicach. Obecnie wykonywane są nasadzenia nowych drzewek w drogach powiatowych na terenie Zbrosławic.

Zadzwoń teraz