Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej

Data publikacji: 22 lipca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej i Grodzkiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 4590/181 o powierzchni 0,6575 ha, oznaczoną w części 0,6388 ha jako Tr – tereny różne oraz w części 0,0187 ha jako dr – drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej i Grodzkiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 4590/181 o powierzchni 0,6575 ha, oznaczoną w części 0,6388 ha jako Tr – tereny różne oraz w części 0,0187 ha jako dr – drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0.

Cena wywoławcza 340 000,00 zł netto + 23% VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 17 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 17 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz