Rozpoczął się monitoring lasów w Polsce

Data publikacji: 9 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na prośbę Ministerstwa Środowiska informujemy, że w latach 2016- 2020 będą przeprowadzane prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności w Polsce.
Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, pełna treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Na prośbę Ministerstwa Środowiska informujemy, że w latach 2016- 2020 będą przeprowadzane prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności w Polsce.
Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, pełna treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.
W związku z powyższym w imieniu Minsitestrwa Środowiska zwracamy się do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Lasów wstępu na teren tych lasów w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz