Muzyka w drodze do Stwórcy

Data publikacji: 11 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Przez ogród myśli i zadumań – w drodze do Stwórcy” to tytuł niezwykłego projektu artystycznego zrealizowanego w Kaletach, którego pomysłodawcą i opiekunem był radny powiatowy Marcin Parys.

„Przez ogród myśli i zadumań – w drodze do Stwórcy” to tytuł niezwykłego projektu artystycznego zrealizowanego w Kaletach, którego pomysłodawcą i opiekunem był radny powiatowy Marcin Parys.
W projekcie, składającym się z warsztatów muzycznych i dwóch koncertów oraz oprawy muzycznej uroczystej mszy św. w kaletańskich kościołach, uczestniczyli wspólnie: Józef Broda – znany góralski muzyk, multiinstrumentalista i wokalista, a przy tym znakomity pedagog; wybitna harfistka Dorota Szyszkowska-Janiak i jej córka, również grająca na harfie Zosia Janiak; znakomita sopranistka Maria Mitrosz; kaletański chór Sonata pod dyrygenturą Iwony Skop a także dzieci z kaletańskich parafii, które uczestniczyły w warsztatach pt. „Harfą świata malowanie”.
– Z Józefem Brodą i jego twórczością spotykałem się od kilkunastu lat, w różnych miejscach i okolicznościach, a kiedy w parafii w Dyrdach usłyszałem go koncertującego z chórem z Woźnik, wymarzyłem sobie, aby go zaprosić do Kalet na podobny koncert z naszym chórem Sonata – wspomina Marcin Parys. – Zaproponowałem mu to w ubiegłym roku, podczas imprezy „Zamczysko” w Olsztynie koło Częstochowy, a Józef Broda chętnie przyjął moją propozycję.
Do realizacji projektu Marcin Parys zaprosił proboszczów trzech parafii: księdza Antoniego Swadźbę z parafii pw. św. Franciszka w Asyżu w Kaletach Miotku, księdza Wojciecha Ciosmaka z parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku i księdza Krzysztofa Sędłaka z parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach Drutarni. Radny pomógł w przygotowaniu dokumentacji, po czym parafie wystąpiły do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie, które otrzymały. Na pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia udało się pozyskać sponsorów.
Warsztaty muzyczne odbyły się w Kaletach 5 i 6 sierpnia, a 6 i 7 sierpnia wszyscy uczestniczący w nich artyści – przyjezdni i miejscowi – dali niezapomniane występy w kościołach w Miotku, Jędrysku i Drutarni. Występy były pełne ciepła i harmonii, podkreślały uroczysty charakter nabożeństw, w kościołach zabrzmiały nie tylko piękne głosy solistów i chórzystów, ale również dźwięki takich instrumentów jak harfa, gajdy, okaryny, trombity. Józef Broda zagrał także na słomie, liściu i trzcinie.
– Było to perfekcyjne połączenie przeszłości ze współczesnością, ludowości z nowoczesnością, a także niezwykłe przeżycie duchowe, zwłaszcza w kontekście tegorocznego jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski – wspomina starosta tarnogórski Józef Burdziak, który wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Tarnogórskiego Adamem Chmielem reprezentował samorząd powiatowy na finałowym koncercie, w kościele w Drutarni. Dziękując artystom za ich znakomity występ, starosta wręczył paniom kwiaty, zaś panom pamiątkowe srebrne floreny tarnogórskie.
Po koncercie artyści, przedstawiciele samorządu powiatowego, proboszczowie, przyjaciele i partnerzy projektu spotkali się w ogrodzie państwa Parysów, przy kawie i domowych wypiekach. – Skoro „ogród myśli i zadumań” był w tytule projektu, to trudno było sobie wymarzyć lepsze miejsce niż ogród na podsumowanie wspólnie spędzonych chwil – mówi Marcin Parys.
Owocem nawiązanej w Kaletach współpracy artystycznej jest zaplanowany już koncert „Z ziemi ku niebu” kaletańskiego chóru Sonata wspólnie z Józefem Brodą, Dorotą Szyszkowską-Janiak i Marią Mitrosz, który odbędzie się 26 sierpnia po mszy św. o godzinie 18.30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie koło Częstochowy, z okazji 25. rocznicy organizacji imprezy „Zamczysko” przez środowiska abstynenckie.

Organizatorzy projektu pt. „Przez ogród myśli i zadumań – w drodze do Stwórcy” dziękują za wsparcie finansowe Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach oraz sponsorom, którymi byli: ALMO Stolarka Aluminiowa Adam Olszowski, EKO-TECH Marek Jelonek, FOTOIDRUK Damian Zymela, Michał i Anna Parys, RESTAURACJA FIGARO Joanna i Jacek Olek, TECHPLAN Grzegorz Guder, UNI-METAL Joanna Michalska.
Podziękowania kierujemy także do Dariusza Dudy – miłośnika przyrody i fotografii, który nieodpłatnie wykonał i udostępnił nam zdjęcia, które publikujemy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz