Studenci jeszcze tylko dziś mogą aplikować o stypendium starosty

Data publikacji: 11 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przypominamy, że jeszcze tytlko do 31 sierpnia wnioski o stypendia mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). Stypendium nie może otrzymać osoba, który ukończyła studia.


Przypominamy, że jeszcze tytlko do 31 sierpnia wnioski o stypendia mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). Stypendium nie może otrzymać osoba, który ukończyła studia.

Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXV/307/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.
Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów przyjmowane są w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 1 na parterze) do 31 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe zasady i warunki, jakie musi spełniać stypendysta oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.
Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać u pani Katarzyny Wilk – inspektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, pod numerem telefonu 032 381 37 69.

Call Now ButtonZadzwoń teraz